Chovatelé dobytka řekli jak zaručují maximální úroveň pohodlí pro hospodářská zvířata a eliminují možnost zranění během přepravy.Probrali jsme požadavky na zvířata, vlastnosti při nakládce a vykládce, vyjmenovali potřebné dokumenty a způsoby, jak minimalizovat stres.

Přeprava skotu je prováděna speciálně vybavenými vozidly (převozy dobytka) Existují 2 druhy přepravy: stájová (samostatný box pro 1 kus) a volná (zvířata se přepravují ve skupině).

 • Při přepravě ve stáji je zvíře zajištěno náprsenkou a podocasem, přivázáno k komůrce (lanu) a mezi zvířata je instalována přepážka.
 • V případě bezplatné přepravy nejsou hospodářská zvířata zajištěna.

Přívěs se zvířaty musí být naložen zásobou jídla a vody na celou dobu cesty, případně sestavit plán zastávek pro doplnění potravy a vody.

Podestýlka je umístěna v čistém a vydezinfikovaném přívěsu pro přepravu dobytka: první vrstvou jsou hygroskopické piliny, druhou měkká sláma. Pokud na trase není žádná zastávka pro vyložení a výměnu podestýlky, musíte vypočítat vrstvu podestýlky, aby nákladní automobil „nekapal“.

Požadavky na zvířata:

 • Přeprava je povolena klinicky zdravým zvířatům.
 • Během posledního měsíce před přesunem musí každý přepravovaný jedinec podstoupit úplné veterinární ošetření a zvířata musí být očkována.
 • Před odjezdem je nutné absolvovat 30denní karanténu při stanovených veterinárních opatřeních a pořídit si veterinární průvodní doklady (VSD).
 • Před odesláním se doporučuje zvíře připravit – den předem vyřadit z potravy koncentráty, pokusit se zvíře přizpůsobit na krmení převážně senem – pokud zamýšlená přeprava bude trvat krátkou dobu. Pokud bude zamýšlená přeprava trvat dlouho, je důležité 30 dní před přepravou převést skot na speciální dietu s použitím krmiva, které bude použito ke krmení během cesty.
 • Jalovice po 6. měsíci březosti se nepřevážejí.

Nakládání a vykládání

Stáhnout Nejprve se naloží druhé patro, pak první. Vozík musí být vybaven žebříkem s ohrádkou, aby z něj zvířata při nakládce nespadla.Dobytek je hnán klidně, po malých dávkách, podle odstavných ploch v každém boxu dobytčího vozu. Neměli byste hlasitě křičet a je zakázáno bít zvířata.

Vykládka probíhá v opačném pořadí. Nejprve je vyloženo přízemí, poté horní patro. Spustí žebřík a otevřou bránu. Chodby je vhodné zakrýt slámou nebo senem, aby vůně byla atraktivní a zvířata se nebála, navíc taková podestýlka zabrání uklouznutí. Stání v cestě při vykládání hospodářských zvířat je zakázáno.

ČTĚTE VÍCE
Co je Rexolin?

Doprava je vydána: nákladní list, nákladní list, kupní smlouva, potvrzení o platbě dle smlouvy.

Veterinární dokumenty zahrnují: seznam zvířat s uvedením pohlaví a věku, veterinární osvědčení/veterinární osvědčení/vývozní veterinární osvědčení (podle toho, kde se zvířata prodávají), doklady z laboratoře s výsledky testů. Veterinární doklady vyhotovuje státní veterinární lékař.

Pohyb zvířat se navíc musí promítnout do digitálního státního systému „Merkur“.

Náklad na přepravu dobytka závisí na pohlaví, věku, hmotnosti zvířat, délce vzdálenosti, stavu vozovky a ročním období. Průměrná zátěž na jeden kamion je 33 jalovic. V horkém období zatěžují méně, v chladném více.

Způsoby, jak minimalizovat stres

Pro minimalizaci stresu během přepravy je nutné vytvořit co nejpohodlnější podmínky:

 • Všechna zvířata musí mít možnost pít z automatických napáječek.
 • Seno by mělo být neustále k dispozici.
 • Řidič musí mít zkušenosti s přepravou hospodářských zvířat – když se vůz pohybuje plynule, bez prudkého brzdění nebo zrychlování, zvířata neprožívají velký stres.
 • Je vhodné, aby kamion řídili dva řidiči na směny. Čím rychleji se auto dostane do cíle, tím méně stresu.
 • Kontrola trasy a harmonogramu zastávek pro odpočinek a krmení při přepravě zvířat na území Ruské federace zatím neprobíhá, ale je vhodné každých 14 hodin provést zastávku a zkontrolovat, zda se všechna zvířata cítí normálně. Během zastávky může řidič rozdat čerstvé jídlo a podívat se, jak zvířata jedí, zda všichni vypadají zdravě a mají dobrou chuť k jídlu. Pokud je něco v nepořádku, musí řidič zavolat odesílateli a nahlásit problémy. To je nezbytné pro včasné poskytnutí veterinární péče zvířatům.

Při přepravě mléčných zvířat

Při převozu dojnic, ještě v karanténě, se pár dní před odjezdem přemístí na seno a vodu, aby se snížila sekrece mléka. Po cestě je nutné zajistit místo pro vyložení a dojení krav (toto po dohodě provádí dopravce). Obvykle stačí jednou denně.

Při přepravě masného skotu

Rozdíl mezi masným a mléčným skotem je pouze hmotnostní. Na nákladní auto se vejde méně masného skotu než dojného skotu. Při přepravě do masokombinátu se zvyšuje nakládací rychlost, ale je třeba počítat i se vzdáleností. V nepohodlných podmínkách zvířata ztrácejí živou hmotnost, což ovlivňuje ekonomiku.

 1. Přeprava zvířat v kamionech bez izolace střechy a stěn při teplotách nad 25 °C a pod -5 °C se nedoporučuje.
 2. Zvířata různého pohlaví nemohou být umístěna společně. Býci se přepravují v samostatné sekci.
 3. Převoz agresivních zvířat se provádí individuálně, lze použít sedativa.
ČTĚTE VÍCE
Jak voní agáve?

Zveřejněno: 10. září 2023 v 15:00

Tagy: Chov hospodářských zvířat zahraniční hospodářská zvířata výběr hospodářských zvířat přeprava hospodářských zvířat nabídka hospodářských zvířat nákup hospodářských zvířat chov dobytka chov zvířat