Ceny na webu se mohou lišit od cen v lékárnách.
Při nákupu si prosím ověřte informace o výrobci a zemi výroby produktu.

Vlastnosti
Forma uvolnění: tablety
Dávkování: 69,07 mg+250 mg
Balení: 20ks
Návod

DÁVKOVACÍ FORMA
Potahované tablety jsou žluté barvy, s bikonvexním povrchem, na příčném řezu jsou viditelné dvě vrstvy

KOMPOZICE
Adonis-bromové tablety obsahují hustý extrakt z Adonisu (jarní bylina adonis) 0,06907 g a bromid draselný 0,25 g. Účinnými látkami adonisu jsou glykosidy, z nichž hlavními jsou cymarin a adonitoxin, skládající se z aglykonu adonitoxigeninu a cukru rhamnózy.

FARMAKOLOGICKÉ SKUPINY
bylinné sedativum

FARMAKODYNAMIKA
Droga má výrazný diastolický účinek, slabý diuretický účinek a ovlivňuje tonus bloudivého nervu – Více na: http://www.piluli.kharkov.ua/drugs/drug/287/#sthash.HWu5vfca.dpuf

FARMAKOKINETIKA
Po perorálním podání jsou aktivní složky tablety rychle a zcela zcela absorbovány. Maximální koncentrace jednoho z hlavních glykosidů Adonisu – kymarinových a bromidových iontů je dosaženo 1-2 hodiny po požití. Biologická dostupnost je 47 % pro cymarin a asi 96 % pro bromidové ionty.V krvi cirkuluje asi 51-59 % cymarinu ve stavu vázaném na plazmatické proteiny. Bromidové ionty se prakticky nevážou na proteiny krevní plazmy.

V těle jsou kymarinové a bromidové ionty distribuovány rovnoměrně, především v extracelulární tekutině. V mozkomíšním moku jsou koncentrace bromidového iontu a kymarinu 37 % jejich koncentrace v krevní plazmě.Bromové ionty nejsou metabolizovány, kymarin je částečně biotransformován v játrech a střevní stěně.

Eliminace bromidových iontů a kymarinu se provádí převážně ledvinami.

Bromidové ionty jsou eliminovány glomerulární filtrací, ale následně podléhají tubulární reabsorpci, soutěží s chloridovými ionty Poločas rozpadu bromidových iontů je v průměru 11,9 ± 1,4 dne a závisí na úrovni spotřeby soli (zkracuje se s rostoucí spotřebou chloridu sodného). Dalšími cestami pro eliminaci bromidových iontů jsou střeva, pot a mléčné žlázy.

Cymarin se vylučuje ve formě metabolitů a nezměněné látky (asi 21 % podané dávky). Denní eliminační koeficient je 50 %. Poločas eliminace je asi 13-23 hodin.

Adonis brom má kardiotonický a mírně sedativně-hypnotický účinek.

Účinek adonis bromu je dán polárními glykosidy cymarin (1-10 % z celkového množství glykosidů) a adonitoxinem (3-20 % celkového množství glykosidů) a také bromidovými ionty, které jsou součástí adonis (jarní adonis) extrakt. Bromidové ionty stabilizují chloridový kanál GABAA receptoru po interakci s gama-aminomáselnou kyselinou, zajišťují vstup bromidových a chloridových iontů do buňky a snižují aktivitu neuronů. Cymarin interaguje s neurosteroidním rozpoznávacím místem receptoru GABAA a zvyšuje jeho citlivost na působení kyseliny gama-aminomáselné. V membráně neuronu a myokardu cymarin blokuje práci Na+/K+-ATPázy, která brání odstranění sodných iontů z buňky. Zvýšení intracelulárního sodíku narušuje proces odstraňování vápníku z buňky a zvyšuje kontraktilní aktivitu myokardu.

ČTĚTE VÍCE
Kde Kapernick roste?

Adonis brom má slabý kardiotonický účinek, především díky systolické složce: zvyšuje sílu srdečních kontrakcí (pozitivní inotropní účinek), excitabilitu myokardu (pozitivní bathmotropní účinek). Diastolický účinek je mnohem slabší a je charakterizován poklesem srdeční frekvence (negativní chronotropní účinek) a vedením vzruchů myokardem (negativní dromotropní účinek).

Adonis brom koncentruje a zvyšuje inhibiční procesy v mozkové kůře. Obnovuje rovnováhu mezi procesy excitace a inhibice v centrálním nervovém systému

INDIKACE
mírné formy chronického městnavého srdečního selhání (NYHA třída I-II) jako součást komplexní terapie
dekompenzace srdeční činnosti u starších lidí (geriatrické srdce)
neurastenie, neurózy, hysterie
kontrola a podpora srdeční činnosti před a po velkých chirurgických zákrocích
zvýšená podrážděnost, nespavost v důsledku intenzivní fyzické aktivity a stresu
vegetativní dystonie.

KONTRAINDIKACE
přecitlivělost na adonis, bromidy
deprese
respirační selhání
chronické městnavé srdeční selhání vysokého stupně (NYHA třída III-IV)
těžké formy selhání jater a ledvin
užívání srdečních glykosidů
digitalisová intoxikace
hyperkalcémie, hypokalémie
bradykardie nebo ventrikulární forma arytmie.

METODA APLIKACE
Užívejte vnitřně před jídlem.

Dospělým se předepisuje 1 tableta perorálně 3krát denně. Průběh léčby trvá 4–6 týdnů, v budoucnu lze opakovat léčebné kúry v intervalech 4–6 týdnů. Pokud je porušena funkce ledvin a clearance kreatininu je snížena o více než 50 % normálních hodnot, doporučuje se snížit jednorázovou dávku 2krát nebo prodloužit interval mezi dávkami léku na 12 hodin.

VEDLEJŠÍ EFEKTY
letargie, letargie, slabost, ospalost, pomalá řeč, v těžkých případech – příznaky bromismu (v případě předávkování drogami)
bradykardie, arytmie (extrasystolie jako bigeminie)
nevolnost, zvracení, gastralgie, průjem
alergické reakce.

INTERAKCE
Při současném použití je možné zvýšit toxický účinek jiných srdečních glykosidů (drogy digitalis, strofantus a konvalinka).
Při současném použití zvyšuje terapeutický účinek i toxický účinek antiarytmik třídy IA (chinidin, prokainamid, disopyramid), doplňků vápníku, laxativ a glukokortikosteroidů.
Posiluje inhibiční účinek benzodiazepinových derivátů, antikonvulziv a sedativ-hypnotik, neuroleptik a alkoholu na centrální nervový systém.
Halothanová anestezie zvyšuje hladinu bromidových iontů v těle u pacientů užívajících adonis-brom a zvyšuje jeho účinek a toxický účinek.
Požití slaných potravin vede ke zvýšenému vylučování bromidu močí a oslabuje účinek léku.

SPECIÁLNÍ INSTRUKCE
Během léčby adonis bromem byste měli dodržovat hyposolní dietu (omezit příjem chloridu sodného). V průběhu léčby se k prevenci nežádoucích účinků bromidových iontů na kůži a sliznice doporučuje pravidelná stolice, vyplachování úst a udržování hygieny kůže (koupání, sprchování).
Těhotenství a laktemie
Bromidové ionty snadno pronikají placentou a jsou vylučovány mlékem kojící ženy. Užívání adonis bromu během těhotenství je možné pouze v případě, že očekávaný přínos převáží možné riziko pro plod. Pokud je nutné předepsat Adonis-bromin během laktace, mělo by být dítě odstaveno od prsu po celou dobu léčby a 1 měsíc po jejím ukončení.
Pediatrické použití
Bezpečnost a účinnost adonis bromu u dětí nebyla stanovena. Zkušenosti s jeho použitím u pacientů této věkové skupiny jsou omezené.
Vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje
Užívání adonis bromu zhoršuje schopnost pacienta řídit vozidlo nebo provádět jiné činnosti operátora.
Nadměrná dávka
V případě akutního předávkování jsou na prvním místě jevy intoxikace glykosidy: ztráta chuti k jídlu, poruchy vidění (chromopsie, výskyt fenoménu „halo“), průjem, na EKG – prodloužení intervalu PQ o více než 0,17 s, šikmá deformace ST segmentu, bradykardie a extrasystoly typu pubbigeminie.

ČTĚTE VÍCE
Kde tetřívka hledat?

V případě chronické intoxikace jsou tyto příznaky doplněny známkami bromismu: letargie, letargie, slabost, ospalost, pomalá řeč, rozmazané vidění a sluch, ataxie typu kvadruplegie, podráždění a záněty sliznic (rýma, kašel, bronchitida , konjunktivitida, průjem), akné podobné kožní vyrážky bromika), nekrotizující panikulitida (bolesti břicha, zvýšená ESR, horečka, hepatosplenomegalie, podkožní bolestivé infiltráty).

Pomocná opatření: zahrnují vysazení léku, výplach žaludku aktivním uhlím, podpůrnou a symptomatickou terapii zaměřenou na odstranění vzniklých poruch. Specifickým antidotem bromidového iontu je chlorid sodný, který se předepisuje v dávce 10-20 g/den s velkým množstvím vody (3-5 l/den). Specifickým antidotem pro Adonis obsaženým v léku je digibind (ovčí Fab-fragmenty protilátek proti glykosidům), který se předepisuje v dávce 40 mg (1 lahvička) na 5 požitých tablet Cadonis-brominu. K obnovení kontraktilní aktivity myokardu se intramuskulárně injikuje 5 ml 5% roztoku unithiolu. Při rozvoji arytmií se k jejich zastavení používá lidokain nebo fenytoin, v případě těžké bradykardie se uchýlí k instalaci dočasného kardiostimulátoru (transezofageální stimulace). V těžkých případech se uchylují k podávání kalciumedetátu.

Použití diuretik k vytvoření nucené diurézy a urychlení vylučování bromidových iontů je kontraindikováno, protože Zároveň se zvyšuje riziko toxických účinků glykosidů Adonis.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
2℃ až 25℃

SKLADOVATELNOST
3 let

Adonis-bromové tablety obsahují hustý extrakt z Adonisu (jarní bylina adonis) 0,06907 g a bromid draselný 0,25 g. Účinnými látkami adonisu jsou glykosidy, z nichž hlavními jsou cymarin a adonitoxin, skládající se z aglykonu adonitoxigeninu a cukru rhamnózy.

Droga má výrazný diastolický účinek, slabý diuretický účinek a ovlivňuje tonus bloudivého nervu.

mírné formy chronického městnavého srdečního selhání (NYHA třída I-II) jako součást komplexní terapie dekompenzace srdeční činnosti u starších osob (geriatrické srdce) neurastenie, neurózy, kontrola hysterie a podpora srdeční činnosti před a po rozsáhlých chirurgických zákrocích zvýšená dráždivost, nespavost na pozadí intenzivní zátěže fyzické aktivity a stresové vegetativně-vaskulární dystonie.

zvýšená citlivost na adonis, bromidy deprese respirační selhání chronické městnavé srdeční selhání vysokého stupně (NYHA třída III-IV) těžké formy selhání jater a ledvin příjem srdečních glykosidů digitalisová intoxikace hyperkalcémie, hypokalémie, bradykardie nebo ventrikulární arytmie.

Užívejte vnitřně před jídlem. Dospělým se předepisuje 1 tableta perorálně 3krát denně. Průběh léčby trvá 4–6 týdnů, v budoucnu lze opakovat léčebné kúry v intervalech 4–6 týdnů. Pokud je porušena funkce ledvin a clearance kreatininu je snížena o více než 50 % normálních hodnot, doporučuje se snížit jednorázovou dávku 2krát nebo prodloužit interval mezi dávkami léku na 12 hodin.

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou výhody kosů?

Při současném použití je možné zvýšit toxický účinek jiných srdečních glykosidů (drogy digitalis, strofantus a konvalinka). Při současném použití zvyšuje terapeutický účinek i toxický účinek antiarytmik třídy IA (chinidin, prokainamid, disopyramid), doplňků vápníku, laxativ a glukokortikosteroidů. Posiluje inhibiční účinek benzodiazepinových derivátů, antikonvulziv a sedativ-hypnotik, neuroleptik a alkoholu na centrální nervový systém. Halothanová anestezie zvyšuje hladinu bromidových iontů v těle u pacientů užívajících adonis-brom a zvyšuje jeho účinek a toxický účinek. Požití slaných potravin vede ke zvýšenému vylučování bromidu močí a oslabuje účinek léku.

Během léčby adonis bromem byste měli dodržovat hyposolní dietu (omezit příjem chloridu sodného). V průběhu léčby se k prevenci nežádoucích účinků bromidových iontů na kůži a sliznice doporučuje pravidelná stolice, vyplachování úst a udržování hygieny kůže (koupání, sprchování). Těhotenství a kojení Bromidové ionty snadno pronikají placentou a jsou vylučovány do mléka kojící ženy. Užívání adonis bromu během těhotenství je možné pouze v případě, že očekávaný přínos převáží možné riziko pro plod. Pokud je nutné předepsat Adonis-bromin během laktace, mělo by být dítě odstaveno od prsu po celou dobu léčby a 1 měsíc po jejím ukončení. Použití v pediatrii Bezpečnost a účinnost adonis bromu u dětí nebyla stanovena. Zkušenosti s jeho použitím u pacientů této věkové skupiny jsou omezené. Vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje Užívání přípravku Adonis-bromine zhoršuje schopnost pacienta řídit vozidlo nebo obsluhovat jiné činnosti operátora. Předávkování V případě akutního předávkování jsou na prvním místě jevy intoxikace glykosidy: ztráta chuti k jídlu, poruchy vidění (chromopsie, výskyt fenoménu „halo“), průjem, na EKG – prodloužení intervalu PQ o více než 0,17 s, šikmá deformace ST segmentu, bradykardie a extrasystoly typu pubbigeminie. V případě chronické intoxikace jsou tyto příznaky doplněny známkami bromismu: letargie, letargie, slabost, ospalost, pomalá řeč, rozmazané vidění a sluch, ataxie typu kvadruplegie, podráždění a záněty sliznic (rýma, kašel, bronchitida , konjunktivitida, průjem), akné podobné kožní vyrážky bromika), nekrotizující panikulitida (bolesti břicha, zvýšená ESR, horečka, hepatosplenomegalie, podkožní bolestivé infiltráty). Pomocná opatření: zahrnují vysazení léku, výplach žaludku aktivním uhlím, podpůrnou a symptomatickou terapii zaměřenou na odstranění vzniklých poruch. Specifickým antidotem bromidového iontu je chlorid sodný, který se předepisuje v dávce 10-20 g/den s velkým množstvím vody (3-5 l/den). Specifickým antidotem pro Adonis obsaženým v léku je digibind (ovčí Fab-fragmenty protilátek proti glykosidům), který se předepisuje v dávce 40 mg (1 lahvička) na 5 požitých tablet Cadonis-brominu. K obnovení kontraktilní aktivity myokardu se intramuskulárně injikuje 5 ml 5% roztoku unithiolu. Při rozvoji arytmií se k jejich zastavení používá lidokain nebo fenytoin, v případě těžké bradykardie se uchýlí k instalaci dočasného kardiostimulátoru (transezofageální stimulace). V těžkých případech se uchylují k podávání kalciumedetátu. Použití diuretik k vytvoření nucené diurézy a urychlení vylučování bromidových iontů je kontraindikováno, protože to zvyšuje riziko toxických účinků adonisových glykosidů.