Řád brouků má více než 390 tisíc různých druhů. Žijí ve zcela odlišných podmínkách, vedou odlišný životní styl a vzhledově se od sebe velmi liší. Existuje však několik vlastností, které jsou společné všem Coleoptera, a jedním z nich je počet nohou.

  • Kolik nohou mají brouci
  • Jak jsou na tom údy brouků
  • Co dokážou brouci s nohama
  • Závěr

Kolik nohou mají brouci

Bez ohledu na druh má každý dospělý brouk 6 končetin., které jsou podmíněně rozděleny do 3 párů: přední, střední a zadní. Každý pár hmyzích nohou je připojen k odpovídající hrudní oblasti. Struktura a funkčnost všech nohou brouků se od sebe příliš neliší, ale někdy může být zadní pár méně pohyblivý než střední a přední.

Jak jsou na tom údy brouků

Stavba končetin zvířat má společné rysy, ale v závislosti na životním stylu mohou být některé části mírně upraveny. U všech zástupců řádu Coleoptera se nohy skládají z pěti hlavních částí:

Umyvadlo a otočné

Coxa a otočný kloub zajišťují manévrovatelnost celé končetiny hmyzu. Největší a nejsilnější částí nohy je stehno, protože právě na tomto místě je soustředěna většina svalů odpovědných za pohyb hmyzu.

Bérec se nachází mezi stehnem a tarsem a od ostatních částí končetiny se liší přítomností ostruh. Tarsi se skládají z několika segmentů a v závislosti na druhu se jejich počet může lišit od 1 do 5. Ve vzácných případech segmenty na předních končetinách zcela chybí.

Na spodní straně tarzu jsou tuhé chlupy a jeho poslední segment je opatřen dvěma ostrými drápy. Tvar a délka těchto drápů se může u různých druhů hmyzu značně lišit.

Co dokážou brouci s nohama

Zástupci řádu Coleoptera mohou žít v různých podmínkách. Někteří z nich žijí v písečných pouštích, jiní se životu ve vodě zcela přizpůsobili. Z tohoto důvodu může být struktura končetin velmi odlišná. U brouků existuje několik hlavních typů končetin:

  1. Chůze. Tarsus takových končetin je obvykle širší a zploštělý a jeho spodní strana je pokryta mnoha chlupy.
  2. běh. Nohy určené pro běh vypadají tenčí a ladnější. Tarsus je úzký a skládá se z 5 segmentů.
  3. Kopání. Nejčastěji ryjí nohy předního páru a jejich charakteristickým znakem je široká, plochá bérce, zvenčí obklopená zuby.
  4. Plavání. charakteristické pro vodní ptactvo. Tarsus a tibie plaveckých nohou jsou silně zploštělé a rozšířené a také hustě pokryté tuhými chlupy.
  5. Skákání. Tento typ končetiny obvykle zahrnuje zadní pár nohou. Jejich charakteristickým znakem jsou zesílené a silné boky.
  6. uchopení. Používají je dravé druhy k odchytu kořisti nebo pomáhají samcům udržet samici v procesu páření. Takové nohy jsou obvykle velmi tenké a dlouhé.
ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí cibule?

Závěr

Stejně jako všechna ostatní zvířata se i brouci během let vyvinuli a co nejvíce se přizpůsobili podmínkám kolem sebe. Kvůli přežití v moderním světě se velmi změnili ve vzhledu, a proto se objevily tak různé typy jejich končetin, které se liší velikostí, strukturou a účelem.