Dobře promyšlená a správně nainstalovaná vanová vpusť zajistí odolnost samotné konstrukce a komfort při jejím provozu. Instalace drenážního systému bude vyžadovat určité znalosti a dovednosti. Když plánujete provést odtok sami, musíte se ponořit do řady nuancí. Je důležité zvolit způsob odvodnění, vybrat materiál a vypočítat jeho množství.

Základní způsoby odvodnění v koupelích

 • jáma;
 • dobře utěsněný odtok;
 • drenážní jímka nebo filtrace;
 • odvodnění do centralizovaného systému.

Před stavbou dřevěné lázně je důležité rozhodnout o vhodné metodě. Jakýkoli drenážní systém musí být navržen a instalován před pokládkou podlah. Koneckonců, každá možnost zahrnuje práci na zemi.

Bude nutné vykopat díry a vykopat příkopy pro potrubí. Výběr způsobu odvodnění v koupelně závisí na několika faktorech:

 • velikost struktury a intenzita použití;
 • dostupnost potřebného prostoru pro kanalizační systém;
 • druh půdy a hloubka jejího promrznutí v zimě.

Jáma

Tento způsob odvodnění je vhodný pro malé vany. Několikrát do měsíce v nich bude pařit 1-2 osoby. Pro tuto možnost je vykopána nepříliš hluboká díra přímo pod podlahou umývárny. Na dně jámy je umístěna drenáž (lámaná cihla, kámen, štěrk). Odpadní voda je přes něj filtrována a následně absorbována do země. Je důležité vzít v úvahu kvalitu a složení půdy. Voda by měla volně odtékat. Pod lázeňským domem nemůžete udělat jámu, pokud:

 • v půdě převládá jíl nebo v zimě silně zamrzá;
 • více než 2 osoby budou využívat parní lázeň;
 • koupel je potřeba častěji než 3-4krát za měsíc;
 • Podzemní voda je příliš blízko.

Dobře sceďte

Pro toto odvodnění jsou vykopány příkopy pro kanalizační potrubí. Hluboká jáma je vykopána ve vzdálenosti 3-5 m od konstrukce. Stěny a dno jsou vyztuženy betonem nebo zdivem. Pro tyto účely můžete použít kovový sud. Odpadní voda je odváděna potrubím do nádrže. Je utěsněný a hromadí se v něm voda. Nevýhodou této metody je, že každé 1-2 měsíce musíte zavolat kanalizační vůz, aby ji odčerpal.

Drenážní jímka

Samotné zařízení je podobné odtokové studni. Jáma má průměr 1,5 m a hloubku 2 m. Pouze tato nádrž nemá utěsněné dno. Místo toho je zde drenáž, která slouží jako jakýsi filtr na špinavou vodu. Existují také speciální zařízení na čištění odpadních vod. Drenážní systém a filtry nelze instalovat, pokud v půdě převládá jíl a je-li vysoká spodní voda.

ČTĚTE VÍCE
M nasypat pod stromy?

Centralizovaný systém

Nejpohodlnější způsob odvodnění, ale zřídka se vyskytuje v příměstských nebo venkovských oblastech. K tomu je nutné položit kanalizační potrubí od odtokového otvoru v podlaze až po místo vložení do centralizovaného kanalizačního systému.

Hlavní kroky při organizaci odtoku v koupelně

Před výkopovými pracemi je důležité určit místo, kde bude žumpa umístěna a kudy by měly potrubí procházet. Aby nedošlo k poškození budovy, měli byste od ní ustoupit alespoň 3 metry. Dále je třeba změřit délku s přihlédnutím ke sklonu a vypočítat množství materiálu.

Instalace kanalizačního potrubí

Pro pokládku potrubí je nutné vykopat příkop. Do něj by měla být nalita vrstva písku 120-150 mm. Kdykoli je to možné, je třeba se vyvarovat otáčení. Čím hladší cesta, tím lépe bude voda odtékat. Hloubka příkopu závisí na tom, jak moc země během chladného období zamrzne. Zvláště pokud neplánujete zateplovat. Potrubí o průměru 50-100 mm musí být spuštěno do bezpečné hloubky (ne však vyšší než 50 cm). V tomto případě by měl být zajištěn dostatečný sklon alespoň 10-15 stupňů. Čím menší je průměr trubky, tím je větší. Sklon je důležitý pro bezproblémový průchod odpadních vod.

Uspořádání nádrže

Jáma, drenážní studna nebo drenážní otvor. Výběr závisí na klimatických podmínkách, složení půdy, dostupnosti volného prostoru v okolí a četnosti využívání lázeňského domu. V každém případě byste měli vykopat jámu požadované hloubky (v mnoha případech asi 2 m) a zdi obložit cihlami nebo je vyplnit betonem. V opačném případě se stěny nádrže rychle zhroutí.

Příprava podlahy a odtokového otvoru

Podlaha může být z dřevěných trámů nebo betonu.

V první variantě je odvod odpadních vod zajištěn ponecháním otvorů. Je obvyklé dělat je ne více než 5 mm mezi tyčemi. Pod takovou podlahou se nalije betonová záchytná vana ve formě trychtýře. Voda odchází otvorem umístěným uprostřed.

Ve druhé možnosti je monolitická podlaha vyrobena s mírným sklonem, takže voda okamžitě jde do odtokového otvoru. Aby byla trubka chráněna před ucpáním, je pokryta mřížkou. V odtokovém otvoru je instalován odtok: sběrač vody a speciální sifon s vodním uzávěrem, který neumožňuje do místnosti nepříjemné pachy.

ČTĚTE VÍCE
Kdo je brouk jezdec?

Chyby při zařizování odvodnění v lázeňském domě

 • Pravý úhel na odbočce kanalizační trubky. Při vypouštění lázeňského domu je vhodné vyhnout se ostrým ohybům. Potrubí ohnuté do pravého úhlu se v těchto místech zanese nečistotami a znesnadní odtok vody. Pokud je drenážní systém nainstalován nesprávně, budete muset neustále volat instalatéra, aby odstranil ucpání. Pokud se nelze vyhnout vzhledu rohů, doporučuje se použít odtokové adaptéry. Pomohou hladkému otáčení trubky.
 • Nesprávná poloha kanalizační trubky. Na výstupu z konstrukce a poblíž žumpy by neměl být ve stejné hloubce. Trubka by měla být umístěna pod úhlem. Čím blíže k díře, tím hlouběji klesá. Bez sklonu bude voda v potrubí stagnovat a pomalu proudit do otvoru.
 • Příliš mnoho větví v odtokovém systému. Tuto nuanci je třeba vzít v úvahu při vytváření výkresu. Velké množství větví vede k obtížím při pohybu vody v potrubí. Navíc se jedná o zbytečné výdaje za materiál.
 • Nedostatek požadovaného sklonu k odtokovému otvoru na podlaze lázeňského domu. V tomto případě špinavá voda stagnuje v místnosti a pomalu jde do kanalizace. V důsledku vlhkosti a špatného odvodnění se na podlaze mohou v budoucnu objevit houby a plísně. Škodí nejen lidskému zdraví, ale i celistvosti samotné stavby. Takový lázeňský dům bude v blízké budoucnosti vyžadovat opravy a nové náklady.

Jak zajistit kvalitní odvodnění v koupelně a vyhnout se výše uvedeným chybám? Práci musíte svěřit zkušeným odborníkům. Firma Wood-Brus má více než 136 řemeslníků (více než 40 týmů). Všichni mají potřebné vzdělání a slušné pracovní zkušenosti. Instalovali více než sto kanalizací. Specialisté znají všechny jemnosti a nuance uspořádání drenáže v saunách a koupelích. Pomohou vám vybrat typ odtoku, udělat nákres a vypočítat optimální množství materiálu pro septik.

Smysluplnější je svěřit veškerou práci stejným specialistům. U firmy Wood-Brus si můžete objednat lázeňský dům „na klíč“ nebo „smršťovací“. Ušetříte ještě více peněz, nervů a osobního času. Vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny rychle, podle vyvinutého systému, s důkladnou analýzou oblasti (klima, půda, plocha přidělená pro výstavbu) a s přihlédnutím ke všem požadavkům zákazníka. Vysoce kvalifikovaní specialisté Wood-Brus jsou vám vždy k dispozici!