Hrozí, že měnící se ekologické normy zásadně změní obvyklý koloběh kapalin v přírodě. Do byrokratického systému, který experti Small Business News nazvali časovanou bombou pro velké město, se vloudil legislativní konflikt.

V roce 2017 Rosprirodnadzor aktualizoval federální klasifikátor odpadu. A nyní jsou považovány za obsah toaletních kabin, suchých záchodů a chemických toalet.

Podle informovaného zdroje, když přišli na kontrolu do jisté petrohradské společnosti, zástupci dozorové agentury řekli: protože fekálie jsou odpad, měly by být odváženy na skládky a ne vylévány do kanalizace. Argument byl konsolidován ve formě dopisu.

Přiznáváme, že obchodník redakci kopii tohoto dokumentu neposkytl. Korespondent se ale podíval do klasifikátoru, kde bez větších potíží zaznamenal změny. Pod číslem 7 32 200 00 00 0 je tam uveden „Odpad z čištění kabin toalet, suchých záchodů a chemických toalet“.

„Jsou dva druhy: domovní odpadní voda (domácí odpadní voda – pozn. redakce) a odpad. Nyní je to takto: obsah suchých záchodů odsáváme kanalizačním vozem a vyléváme do kanalizace státního podniku Vodokanal. Nemají ale licenci na likvidaci odpadu a my musíme vozit čištění suchých záchodů jako odpad daleko do Leningradské oblasti. Dokážete si představit, jaké jsou to vzdálenosti a co pro nás tento precedens znamená? A nejen pro nás!” – náš partner vybudoval bezútěšnou budoucnost.

Blížící se mistrovství světa dává problému neobvyklý tón. Severní metropoli navštíví více než 300 tisíc fotbalových fanoušků. Zdá se však, že si ve Smolném dali „oddechový čas“. Pravidla zůstávají stejná – během mistrovství světa 2018 bude „produkt“ masových oslav vylit do kanalizace.

„Snažili jsme se na toto téma komunikovat s úřady. Ujistili, že se není čeho bát. I když chápeme, že jde o časovanou bombu. Dnes už to téma chce málokdo nastolit, aby se s tím netrefil nebo nepřišel s kontrolou,“ stěžuje si záchodový mistr.

Obdobnou informaci Small Business News potvrdila skupina společností Bioecology, jeden z předních hráčů na tomto specifickém trhu, který se specializuje na výrobu a dodávky autonomních sanitárních systémů. V likvidaci fekálií však žádný zvláštní problém neviděli. Kanalizace ve Vsevoložsku a Toksovu jsou schopny přijímat odpad,“ poznamenává administrativní ředitelka Taťána Kolodina.

ČTĚTE VÍCE
Jak moruše krmit?

„Funguje zde jednoduchá logika: čím dál od města, tím levnější. Státní jednotný podnik Vodokanal ve městě účtuje 500 rublů za metr krychlový. m., ve Vsevolozhsku žádají za stejný objem 200,“ přemítá specialista na bioekologii. – Samozřejmě je tu dopravní složka. Nejedná se ale o žádnou katastrofu – odpady budou přijímány kanalizačními sítěmi. Řekněme, že tam dorazí a půjdou do čističky v Olginu.“

Taťána Kolodina věří, že tato norma naopak zpřehlední práci kanalizací, které dosud nemají povolení k nakládání s odpady. Vynutit si transport látky do vzdálených pozic v Leningradské oblasti není prospěšné pro nikoho.

„Úřady neuznají výkaly jako odpad, dokud Vodokanal nedostane licenci. Představte si, že probíhá výstavba velkého zařízení. Stovky pracovníků musí používat toalety. Kam odvodnit? – ona říká. – Pokud by tato činnost byla licencována a došlo by k odpadu, pak by městské a krajské služby musely mít příslušné povolení k likvidaci. My jako dopravci bychom s nimi spolupracovali a odpad vozili na skládku. Nezáleží na tom – přes kanalizační sítě nebo, což je nepravděpodobné, na skládky.”

Výbor pro environmentální management (včetně dohledu nad kanalizací ve městě) v reakci na Small Business News poznamenal, že „nejsou oprávněni vykládat ustanovení současné legislativy“. A zeptali se na to vyššího orgánu – ruského ministerstva přírodních zdrojů.

Na příslušné ministerstvo se obrátila i Ruská asociace pro zásobování vodou a hygienu s dotazem, zda má být nakládání s kapalnými frakcemi čerpanými ze žump považováno za odpad. Úředníci po přemýšlení poskytli vysvětlení: vše závisí na stavu agregace látky a „způsobu jejího odstranění“.

„Odpadní voda by měla zahrnovat kapalné frakce čerpané z toalet, které jsou odstraněny čištěním v čistírnách a poté odeslány do systému recyklace vody nebo vypuštěny do vodních útvarů,“ uvádí se v dokumentu ministerstva přírodních zdrojů. “Pokud se takové frakce likvidují jiným způsobem, který vylučuje vypouštění do vodních útvarů nebo do systému recyklace vody, měly by být klasifikovány jako odpad.”

Likvidace odpadu musí být prováděna s licencí, zdůrazňuje odpověď ministerstva přírodních zdrojů. Porušovatelé právních předpisů v oblasti životního prostředí čelí správní odpovědnosti. Pravda, kdo určuje stav agregace biomasy, zůstává otázkou. Stejně jako zákaz vylévání této látky do kanalizace. Small Business News bude řešení tohoto legislativního konfliktu sledovat. Mimochodem, podle inovace 47. kraje je zakázáno umisťovat haldy odpadu blíže než 50 kilometrů od Petrohradu.

Alexey STRELNIKOV

  1. Dvojí přístup k plýtvání: podnikatelská komunita nabízí řešení
  2. Řekněte nám o odpadu
  3. Není problém s odpadky relevantní pro stánky?
  4. Expert: Dvojí výkaznictví není dobré pro podnikání