– mezinárodní nechráněné názvy účinných látek – sulfadimezin, trimethoprim.

2. Léková forma: injekční roztok.

Ditrim ® v 1 ml obsahuje jako účinné látky: 200 mg sulfadimezinu a 40 mg trimethoprimu a jako pomocné látky: 1-methyl-2-pyrrolidon, benzylalkohol, disodná sůl ethylendiaminu N,N,N1,N1– 2-vodná kyselina tetraoctová (Na2-EDTA), síran sodný, hydroxid sodný a voda na injekci.

3. Vzhledově je droga průhledná kapalina od žluté po hnědožlutou.

Doba použitelnosti léčivého přípravku při dodržení podmínek uchovávání v uzavřeném obalu výrobcem je 2 roky od data výroby, po prvním otevření originálního obalu – maximálně 28 dní.

Je zakázáno používat přípravek Ditrim ® po uplynutí doby použitelnosti.

4. Ditrim ® se vyrábí balený ve skleněných lahvích 20, 50, 100, 250 ml, 500 ml ve skleněných lahvích příslušného objemu, hermeticky uzavřených pryžovými zátkami, vyztužených hliníkovými uzávěry s sponami proti porušení. Každé spotřebitelské balení je dodáváno s návodem k použití.

5. Léčivý přípravek skladujte v uzavřeném obalu výrobce, odděleně od potravin a krmiv, na místě chráněném před přímým slunečním zářením při teplotě 5°C až 25°C.

6. Ditrim ® by měl být skladován mimo dosah dětí.

7. Nespotřebovaný lék se likviduje v souladu s požadavky zákona.

8. Ditrim ® je dostupný bez lékařského předpisu veterináře.

II. Farmakologické (biologické) vlastnosti

9. Ditrim ® patří do farmakoterapeutické skupiny – sulfonamidy v kombinacích.

10. Sulfadimezin a trimethoprim, které jsou součástí léčiva, mají synergický účinek, který poskytuje široké spektrum bakteriostatické aktivity proti grampozitivním a gramnegativním mikroorganismům, včetně: Escherichia coli, Bacillus anthracis, Bordetella spp., Salmonella spp. ., Proteus spp., Campylobacter spp., Haemophilus spp., Enterobacter spp., Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Shigella spp., Vibrio spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Corynebacterium spp.

Sulfadimezin, který patří do skupiny sulfonamidů, strukturou podobnou kyselině para-aminobenzoové, narušuje syntézu kyseliny dihydrolistové a brání začlenění kyseliny para-aminobenzoové do její molekuly.

Trimethoprim, syntetické antibiotikum, derivát diaminopyrimidinu, zesiluje účinek sulfadimezinu tím, že interferuje s redukcí kyseliny dihydrofolové na kyselinu tetrahydrolistovou, aktivní formu kyseliny listové odpovědnou za metabolismus bílkovin a dělení mikrobiálních buněk.

Při kombinaci dochází k narušení syntézy kyseliny listové ve dvou po sobě jdoucích fázích, což vede k narušení syntézy nukleotidů a způsobuje synergický baktericidní účinek kombinace sulfadimezinu a trimethoprimu.

ČTĚTE VÍCE
Co řepa loupe?

Po parenterálním podání léčiva se účinné látky dobře vstřebávají do krve a pronikají do většiny orgánů a tkání těla. Maximální koncentrace v krvi je dosaženo po 2-3 hodinách a zůstává v terapeutických koncentracích po dobu 18-24 hodin po podání. Nejvyšší koncentrace účinných látek se dosahuje v plicích, játrech a ledvinách.

Droga se z těla zvířat vylučuje převážně močí a v malém množství žlučí, u zvířat v laktaci – částečně mlékem.

Podle stupně dopadu na tělo patří Ditrim ® k látkám s nízkým rizikem (třída nebezpečnosti 4 podle GOST 12.1.007-76).

III. Postup aplikace

11. Ditrim ® se předepisuje skotu, prasatům, koním a psům k léčbě bakteriálních infekcí dýchacího, gastrointestinálního a urogenitálního systému, jejichž patogeny jsou citlivé na sulfadimezin a trimethoprim.

12. Je zakázáno používat Ditrim ® u zvířat se zvýšenou individuální citlivostí na sulfonamidy a diaminopyrimidiny, nebo se závažným onemocněním jater, ledvin a krvetvorných orgánů.

13. Při práci s léčivým přípravkem Ditrim ® dodržujte obecná pravidla osobní hygieny a bezpečnostní opatření stanovená při práci s léčivými přípravky.

Lidé s přecitlivělostí na složky léku by se měli vyhýbat přímému kontaktu s lékem Ditrim ®. Po ukončení práce si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Prázdné obaly léků se nesmí používat pro domácí účely, musí se likvidovat s domovním odpadem.

V případě náhodného kontaktu léku s kůží nebo sliznicemi očí je třeba je vypláchnout velkým množstvím vody. Pokud dojde k alergickým reakcím nebo pokud se lék náhodně dostane do lidského těla, měli byste okamžitě kontaktovat zdravotnické zařízení (přineste s sebou návod k použití léku nebo etiketu).

14. Užívání léku Ditrim ® zvířaty během březosti je zakázáno. V období krmení mláďat a novorozenců je v případě potřeby lék používán pod dohledem veterinárního lékaře na základě posouzení poměru očekávaného přínosu k možnému riziku jeho použití.

15. Ditrim ® se podává intramuskulárně (intravenózně koním) 1x denně v dávce 10 ml na 2 kg hmotnosti zvířete. V závažných případech onemocnění se první 3-12 dny lék užívá dvakrát denně s intervalem XNUMX hodin ve stejné dávce.

Z důvodu možné bolestivé reakce se u skotu, prasat a koní nemá aplikovat více než 10 ml do jednoho místa a u selat a psů více než 5 ml.

ČTĚTE VÍCE
Jak tvarovat Guava?

Průběh léčby je 3-7 dní.

16. Při použití léku v doporučených dávkách v souladu s pokyny nejsou zpravidla pozorovány vedlejší účinky a komplikace. U některých zvířat se může objevit zarudnutí a otok v místě vpichu, které spontánně odezní a nevyžadují použití dalších léků.

17. V případě předávkování nebo překročení doby trvání doporučené léčby jsou možné poruchy funkce ledvin a gastrointestinálního traktu (dysbakterióza). V tomto případě je nutné přestat užívat lék a předepsat symptomatickou léčbu (vitamíny a probiotika).

18. Ditrim ® se nesmí používat současně s přípravky obsahujícími kyselinu p-aminobenzoovou (novokain, prokain, anestesin, benzokain), ani smíchat ve stejné injekční stříkačce s jinými léky.

19. Vlastnosti účinku při prvním užití drogy a při jejím zrušení nebyly odhaleny.

20. Při vynechání jedné nebo více dávek léku je nutné obnovit jeho užívání v předepsané dávce a schématu. Nepřekračujte doporučenou dávku léku, abyste kompenzovali vynechanou dávku.

21. Porážka zvířat na maso je zakázána nejdříve po 28 dnech od posledního použití léčivého přípravku. Maso zvířat nuceně usmrcených před uplynutím stanovených lhůt lze použít ke krmení kožešinových zvířat. Mléko od dojných zvířat nesmí být použito k potravinářským účelům do 5 dnů po ukončení užívání léku Ditrim ® . Takové mléko lze po tepelné úpravě použít ke krmení zvířat.