Na rozdíl od majitelů chat a venkovských domů obyvatelé měst s městským vodovodním systémem jen zřídka přemýšlejí o tom, jaké požehnání je ta nejobyčejnější čistá voda.

Obyvatelé měst to berou jako samozřejmost, zatímco majitelé venkovských chalup a pozemků jej musí doslova vytěžit vlastníma rukama vrtáním studní do země.

Někteří z nich se však domnívají, že připojení k centrálnímu zásobování vodou by bylo pohodlným a efektivním způsobem, jak si zajistit čistou vodu. Ale je to opravdu tak?

Vlastně jak vlastní studna, tak napojení na městský vodovod mají svá pro a proti. Podívejme se na nejzákladnější z nich.

Výhody použití vlastní studny