Výběr navijáku
Multifunkční naviják je určen pro přesun nákladu a vozidel, nouzovou evakuaci a speciální techniku ​​a použití službou 911.
Naviják se vybírá na základě požadované tažné síly – celkové hmotnosti vozidla vynásobené faktorem 1,5.
Naviják umožňuje pohybovat autem s běžícím motorem, sedícím na dně s připojenou přední a zadní nápravou (při absenci hliněné hřídele před vozem). V těžších podmínkách je nutné zvýšit koeficient nebo použít zesilovací jednotky.
Navijáky 12 V a 24 V s odpovídajícími sadami jsou určeny pro instalaci do přední nebo zadní části automobilu a také do zadní části pickupu. Nejsou určeny pro zvedání osob nebo břemen, s výjimkou určitých variant navijáků zařazených do řady INDUSTRIES.
Speciální řada navijáků INDUSTRIES je vyráběna pro montáž na odtahové vozy a speciální zařízení
Řada WINCH je určena pro instalaci na ATV 4×4. Doplňkové vybavení je také dodáváno pro úklid sněhu, nečistot, písku, listí v okolí domu, silnice atd.
Bezpečnostní pravidla
Při použití navijáku udržujte osoby mimo dosah možného poškození kabelem nebo padajícím stromem.
Naviják používejte pouze v rukavicích.
Nedovolte nikomu, aby se dotýkal kabelu a/nebo háku, když je pod zatížením nebo když někdo drží dálkové ovládání. Lanko navijáku může být pod napětím, i když je buben v klidu, pokud se vozidlo pohybuje z kopce.
Aby se zabránilo samovolnému chodu navijáku, doporučuje se při instalaci použít plusový spínač (s řízením nízkého proudu).
Pro pohlcení energie v případě přetržení umístěte na kabel dostatečně velkou plachtu, jinak může kabel způsobit vážné zranění nebo poškození vozidla.
Nepřipojujte dálkové ovládání k napájecí jednotce, pokud nehodláte použít naviják.
Když je dálkový ovladač připojený, držte se dále od bubnu a oblasti pro uvolnění kabelu.
Před použitím navijáku opatrně odstraňte ovládací kabel, zda neobsahuje praskliny, proražení, obnažené kabely nebo kontakty. Pokud je lanko poškozeno, naviják může začít fungovat, jakmile k němu připojíte dálkové ovládání.
Při použití dálkového ovladače zevnitř vozu jej vždy protáhněte oknem, abyste zabránili možnosti zachycení ve dveřích a přeříznutí drátu.
Dálkový ovladač vždy skladujte na suchém a čistém místě, kde se nemůže poškodit.
Ujistěte se, že „kotva“ (dřevo, kámen), kterou budete používat, je schopna vydržet zatížení. Ke kotvě vždy připevněte řetěz nebo smyčku na ochranu stromu. Nikdy neomotávejte lano navijáku kolem „kotvy“ (stromu), mohlo by dojít k poškození lana. Na bažinaté půdě hrozí vytržení stromu nebo přeříznutí stromu kabelem.
Nikdy nepoužívejte naviják s méně než pěti otáčkami lanka navinutého na bubnu. V opačném případě se při velkém zatížení může kabel odtrhnout od bubnu.
Kabel vždy odvíjejte z bubnu ve směru vyznačeném na stupnici otáčení bubnu. Základní modely navijáků jsou vybaveny automatickou brzdou a tato brzda nebude fungovat, pokud se lanko odvine v opačném směru. Pokud kabel převinete na plnou délku a poté jej převinete s přepínačem v poloze „vypnuto“ („over out“), může se kabel navinout v opačném směru.
Bez dostatečných provozních zkušeností v žádném případě nezatěžujte naviják břemenem vyšším, než je určeno. Chcete-li zdvojnásobit tažnou sílu (1*2), použijte výztužný blok (kladkový kladkostroj).
Abyste se vyhnuli přetržení lana nebo pádu háku, uvolněte vůli střídavým zapínáním a vypínáním navijáku.
Vždy odmotejte kabel co nejdále. Pamatujte, že největší tažná síla se získá na prvních závitech (vrstvách) kabelu, která se s každou další vrstvou snižuje. V trofejních podmínkách namotejte kabel v osmičce (8) kolem kangurina, abyste ušetřili čas.
Je-li to možné, snažte se vždy vést kabel rovně, aby nedošlo k tahání a zasekávání na jedné straně bubnu.
V řadě INDUSTRIES je možné instalovat kabelový nakladač. Pokud je kabel poškozen, měl by být okamžitě vyměněn.
Životnost kabelu přímo závisí na péči o něj. Pro odlehčení statického zatížení musí být lano nového navijáku, stejně jako nové lano, před prvním použitím odvinuté a znovu navinuté pod zatížením. Nedodržení tohoto pravidla může vést k poškození kabelu.
Pokud naviják nepoužíváte neustále, měli byste kabel navinout na krátkou dobu bez zatížení. Držte dálkový ovladač v jedné ruce a kabel v druhé. Před manipulací s kabelem si nezapomeňte nasadit silné kožené rukavice. Je nepřijatelné, aby kabel klouzal v nechráněných dlaních. Odstupte od auta na délku kabelu dálkového ovládání, zapněte dálkové ovládání, položte pár metrů kabelu, vypněte dálkové ovládání. Opakujte postup tolikrát, kolikrát je potřeba. Dálkový ovladač vždy vypněte, když je ruka s lankem alespoň jeden a půl metru od vodicích kladek (držáků) navijáku, kterými lanko prochází.
Dálkové ovládání vždy vypněte, když je hák blíže než jeden a půl metru k vodicím kladkám navijáku (držákům), kterými prochází lano.
Pro vaši vlastní bezpečnost a pro zamezení poškození lanka je třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření: Pokud je naviják vybaven zařízením pro uvolnění lanka, odpojte dálkové ovládání. Přepněte páku do polohy volného uvolnění a při ručním otáčení bubnu naviňte lanko až na konec pomocí smyčky umístěné na háku. Přesuňte páku do pracovní polohy.

ČTĚTE VÍCE
Kde keře rostou?

Na lehkých navijácích, které nejsou vybaveny zařízením pro uvolnění volného lana, zajistěte hák k dodané bezpečnostní smyčce. Poté, aniž byste se rukama dotkli háčku, lanka nebo vodících kladek (držáků), kterými lanko prochází, krátkými otáčkami dálkového ovladače zvolte prověšení lanka. Nezapomeňte, že kabel může být poškozen v důsledku nadměrného napětí.
Pokud lanko navijáku zavěsíte na jiné auto (jachtu, loď), které je třeba odtáhnout, zatáhněte parkovací brzdu a zablokujte kola. Zařaďte neutrál převodovky (manuální i automatické).
Při navíjení pokládejte kabel na buben rovnoměrně a pevně. V opačném případě mohou horní závity spadnout pod spodní a vytvoří se „vousy“, což povede k poškození lana i navijáku. Když se vytvoří „vous“, kabel musí být navinut trochu dopředu a poté navinut v opačném směru. Pokud se vytvořily vousy, zahákněte háček na nehybný předmět. Po sérii krátkých aktivací navijáku střídavě přitahování a zatahování. Kabel. Obvykle se to rozplývá. V žádném případě se nikdy nepokoušejte kabel rozmotávat rukama!
Naviják se doporučuje zakrýt ochranným krytem před nečistotami.
Pokud jste naviják delší dobu nepoužívali nebo zakoupili použitý naviják, je nutné provést diagnostiku a údržbu v servisním středisku.
Doporučení k použití
Při použití navijáku je nutné udržovat zvýšené otáčky motoru (zabrání se tím vybití baterie).
Dálkové ovládání
Spínač dálkového ovládání má tři polohy: „vypnuto“ (vypnuto), „zapnuto“ (převíjení) a „vypnuto“ (odvíjeno). Dálkový ovladač lze ponechat v jedné z krajních poloh, protože se po určité době automaticky vrátí do polohy „vypnuto“.
Pokaždé, když je spínač dálkového ovládání v poloze „vypnuto“ nebo neutrál, brzda se automaticky zabrzdí. Ne všechny modely navijáků mají automatickou brzdu.
Přetížení – přehřátí
Naviják není určen pro nepřetržitý provoz. Nelze jej použít při nízkých otáčkách motoru. Když motor navijáku začne pracovat při klesající rychlosti, rychle se přehřeje, což vede k poruše. Naviják byste měli čas od času vypnout a zkontrolovat rukou, zda se motor nepřehřál. Pokud je motor horký, je třeba jej nechat vychladnout. Tento čas můžete využít k dobití baterie. Při použití výztužného bloku (kladnice) se snižuje spotřeba energie a tím se prodlužuje doba nepřetržitého provozu navijáku.
Navijáky řady INDUSTRIES mají tepelnou ochranu (vypnutí při přehřátí).

ČTĚTE VÍCE
Jak obnovit chryzantémy?

Doporučení pro výběr baterie
Baterie je vybrána v souladu s doporučeními. Abyste ze svého navijáku vytěžili maximum, doporučuje se použít plně nabitou a fungující standardní autobaterii požadované kapacity a startovacího proudu. Ujistěte se, že všechny kontakty jsou bezpečné a pevně usazené.
Při instalaci na odtahové vozy a speciální zařízení se doporučuje použít baterii s větší kapacitou, případně dvě baterie.
Způsob montáže a připojení Naviják musí být připevněn k nosným prvkům – rám, podélníky, plošina.
Existují následující hlavní metody: rychlé uvolnění, skryté a externí.
Rychlé vydání. Na autě (přední nebo zadní) je pod nárazníkem instalován nosník s přijímací zásuvkou. Naviják na speciální platformě lze uložit odděleně od auta nebo v kufru a v případě potřeby okamžitě připevnit. Můžete použít již nainstalované tažné zařízení (model USA), stačí natáhnout napájecí dráty a připojit naviják k zadní části vozu.
Skrytý. Naviják je umístěn za nárazníkem na instalační sadě uvnitř vozu.
Vnější. Naviják je namontován na instalační sadě v podobě zesílené přední ochrany (kengurin). Lze instalovat na speciální nárazník (přední a zadní) s prostorem pro naviják. V ruských podmínkách je vhodné naviják zakrýt krytem.
Pokud máte pick-up, naviják se instaluje buď na horní oblouky, nebo na speciální plošinu vzadu.
Při instalaci na odtahové vozy a speciální zařízení je nutné vzít v úvahu úhel pohybu kabelu a podle toho i výšku instalace navijáku nad plošinou.
Pro elektrickou instalaci používejte pouze dodané sady vodičů. Pokud plánujete použití navijáku v bažině, pak se doporučuje přemístit jednotku se silovými stykači na místo chráněné před vlhkostí pomocí sady s prodlužovacími silovými vodiči.
Služby
V závislosti na provozních podmínkách se doporučuje svěřit servis navijáku autorizovanému technickému středisku. Pokud naviják není trvale používán, je nutné jej minimálně jednou ročně, nejlépe po zimním období, nechat opravit. Při použití v terénu je nutná údržba po každé jízdě.
Nepokoušejte se jej opravit sami, protože to povede k poruše mechanismů a ztrátě záruky. Hrozí také zranění.
Způsoby použití navijáku a zajištění lana
Nejběžnější metoda. Jako kotva se používá kmen stromu. Použijte popruh na ochranu stromu. Abyste předešli poškození zvěře, nepoužívejte kabel nebo řetěz bez adaptérů. Kabel by neměl být ovinut kolem kotvy, protože to výrazně sníží pevnost kabelu v tahu.
Použití výztužného bloku dává zvýšení tažné síly o 1:2 deklarované tažné síly. Navíc je zatížení lana a navijáku poloviční. V souladu s tím se motor navijáku bude otáčet rychleji a s menší spotřebou energie. Můžete pracovat s dlouhým kabelem a nebát se přehřívání motoru.
Pomocí výztužného bloku (kladnice) můžete změnit směr trakce. Blok je připojen k závěsu chránícímu strom pomocí spojovací konzoly (třaska). Naviják lze použít k vytažení lodí a jachet z vody. Obr. 8(a,b)
Smyčky kolem stromu kotvy
Smyčka by měla být co nejdelší. Níže uvedená tabulka ukazuje, jak se pevnost smyčky s návrhovým zatížením 3,6 t snižuje v důsledku nesprávného úhlu, protože smyčka se snaží zlomit.
5° a méně než 3,6 t
60° 3,0 t
90° 2,5 t
120° 1,8 t
Doporučený minimální průměr smyčky je 22 mm.
Navíjení kabelu na buben
Kabel by měl být navíjen na buben pod zatížením, jinak by se vnější závity vinutí mohly dostat pod vnitřní, což by mělo za následek poškození kabelu, zadrhnutí nebo nesprávnou pokládku.
Pozornost! Lanko je nutné navinout na buben ve směru vyznačeném na navijáku, jinak nebude fungovat automatická brzda navijáku.
Kotvy
Nejjednodušší je použít jako kotvu přírodní předměty, jako jsou stromy, pařezy nebo kameny. Při výběru kotvy se ujistěte, že unese zatížení. Abyste strom nesrazili nebo nezlomili, připojte k němu kabel co nejblíže k zemi. Pokud máte k dispozici více kotev, ale každá z nich jednotlivě není dostatečně pevná, je vhodné upevnit kabel na více předmětů najednou.
Pokud v okolí není žádný přírodní objekt, který lze použít jako kotvu, musíte použít improvizované prostředky.
ukazuje příklad správného použití sázek. Jedná se o velmi účinnou kotvu, pokud půda umožňuje její použití. Když se vydáte na výlet do terénu, vezměte si s sebou 3 – 4 špičaté kůly z dostatečně pevného profilu. Měly by být zaraženy do země pod určitým úhlem.
Rezervní pneumatika slouží jako vynikající kotva při jízdě na písku.
Kulatina zakopaná v zemi je vynikající kotva. V případě potřeby lze místo polena použít různé předměty, jako je kovový trám nebo trubka, náruč tenkých tyčinek nebo dokonce velký kanystr.
Nezapomeňte s sebou mít sekeru, lopatu, páčidlo, pilu a pískovou dráhu.
Velmi účinným nástrojem je speciální desetikilogramová kotva. Dobře drží téměř v každé tvrdé půdě a lze jej snadno vytáhnout pomocí smyčkového kabelu. Díky konstrukčním prvkům se kotva při působení tažné síly navijáku samovolně zakopává.
Není účinný pro použití v písčité půdě a měkké půdě.
Nejlepší možností je použít jako kotvu těžší vozidlo – traktor, traktor, nebo terénní vozidlo. To způsobuje minimální škody na životním prostředí a nezpůsobuje tření s ekologickými službami.
Stávající výztužné sady obsahují řetěz, rukavice, popruh na ochranu stromů, řetězový kladkostroj (výztužný blok), tažný popruh, spojovací držák (shakle): umožňují mít minimální nezbytnou sadu pro off-road.
Stávající výztužné sady obsahují řetěz, rukavice, popruh na ochranu stromů, řetězový kladkostroj (výztužný blok), tažný popruh, spojovací držák (shakle): umožňují mít minimální nezbytnou sadu pro off-road.
Pokud máte zkušenosti a znalosti, je možné použít „nekonečný“ kabel.

 • Expediční regály
 • Uzávěrky diferenciálů
 • Výzdoba a vybavení interiéru
 • Dekorativní body kit
 • Disky
 • Jacks
 • Další optika
 • Kompresory a pneumatické systémy
 • Kungy, oblouky, kryty
 • Navijáky
 • Závěsná konzola
 • Nástavce oblouků a zástěrky
 • Řízení
 • Sand Truckee
 • Ochrana napájení
 • Elektrické nárazníky
 • Prahové hodnoty výkonu
 • Palivový systém
 • Brzdový systém
 • Přenos
 • Popruhy a příslušenství
 • Tažná zařízení
 • Pneumatiky a příslušenství
 • Šnorchly
 • Expediční vybavení
 • Elektrická zařízení
 • Značka auta, model
ČTĚTE VÍCE
Kterou frézu mám co dělat?

RIF zadní pružina VW Amarok +400 kg zdvih 35 mm RUB 15 400

Zvedací sada OME Jeep Wrangler TJ Unlimited 50 mm konstantní 200 kg RUB 178 000

Brána pro zadní nárazník ARB pro kanystr, pravá 103 100 RUB.