velký a malý skot, prasata, psi, kočky a králíci k léčbě bronchopneumonie, kolibacilózy, salmonelózy, pasteurelózy, mykoplazmózy a dalších onemocnění způsobených mikroorganismy citlivými na fluorochinolony, jakož i k léčbě atrofické rýmy, enzootické pneumonie a mastitidy- metritis syndrom u prasat -agalactia.

popis

Obchodní název léku: Enromag ® (Enromag).
Mezinárodní nechráněný název: enrofloxacin.

2. Léková forma: injekční roztok.
Enromag ® ve formě 5% a 10% roztoku jako účinné látky v 1 ml obsahuje enrofloxacin 50 mg, respektive 100 mg, dále pomocné látky: butylalkohol, hydroxid draselný (pro úpravu pH) a vodu na injekci.

3. Enromag ® 5% roztok je na pohled průhledná kapalina světle žluté barvy, Enromag ® 10% roztok je průhledná kapalina od světle žluté po žlutou.
Doba použitelnosti léčivého přípravku při dodržení podmínek uchovávání je 3 roky od data výroby. Po otevření lahvičky nelze drogu skladovat. Je zakázáno používat lék Enromag ® po uplynutí doby použitelnosti.

4. Enromag ® se vyrábí balený ve 20 ml a 100 ml skleněných lahvičkách příslušného objemu, uzavřených pryžovými zátkami vyztuženými hliníkovými uzávěry. Lahvičky o objemu 20 ml jsou baleny po 20 kusech v kartonových krabicích. Každé spotřebitelské balení je dodáváno s návodem k použití.

5. Léčivý přípravek uchovávejte v uzavřeném obalu výrobce na místě chráněném před přímým slunečním zářením, odděleně od potravin a krmiv, při teplotě 5 °C až 25 °C.

6. Enromag ® by měl být skladován mimo dosah dětí.

7. Nespotřebovaný lék se likviduje v souladu s požadavky zákona.

8. Enromag ® je dostupný bez lékařského předpisu veterináře.

Enromag ® patří k antibakteriálním lékům skupiny fluorochinolonů.

10. Enrofloxacin – účinná látka léčiva působí proti grampozitivním a gramnegativním bakteriím těchto typů: E.coli, Haemophilus, Klebsiella, Pasteurella, Pseudomonas, Proteus, Bordetella, Brucella, Chlamydia, Enterobacter, Campylobacter, Erysipelothris, Corynebacterium, Staphylococcus, Streptococcus, Actinobacillus, Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium, stejně jako mykoplazmata. Mechanismus baktericidního působení enrofloxacinu je založen na schopnosti inhibovat aktivitu enzymu gyrázy, který zajišťuje replikaci DNA v bakteriální buňce. Při intramuskulárním podání se enrofloxacin rychle vstřebává do krve a proniká téměř do všech orgánů a tkání, přičemž maximální koncentrace dosahuje 0,5–1 hodinu po podání. Terapeutická koncentrace enrofloxacinu po jedné injekci zůstává v těle po dobu 24 hodin. Enrofloxacin je vylučován z těla převážně v nezměněné podobě a částečně ve formě metabolitu – ciprofloxacinu, převážně močí.
Z hlediska stupně dopadu na tělo je Enromag ® klasifikován jako středně nebezpečná látka (třída nebezpečnosti 3 dle GOST 12.1.007-76).

ČTĚTE VÍCE
Jak poznat kalinu?

Enromag ® je předepisován velkému a malému skotu, prasatům, psům, kočkám a králíkům k léčebným účelům proti kolibacilóze, salmonelóze, pasteurelóze, mykoplazmóze, bronchopneumonii, enzootické pneumonii, atrofické rýmě a prasečí mastitis-metritis-agalactia syndrom, jakož i dalším onemocněním způsobené mikroorganismy citlivými na fluorochinolony.

12. Kontraindikacemi použití léku Enromag ® jsou zvýšená individuální citlivost zvířete na fluorochinolony (včetně anamnézy), výrazné poruchy vývoje chrupavkové tkáně, poškození nervového systému provázené křečemi.

13. Při práci s přípravkem Enromag ® byste měli dodržovat obecná pravidla osobní hygieny a bezpečnostní opatření stanovená při práci s léčivými přípravky. Při práci s drogou nepijte, nekuřte a nejezte. Po ukončení práce si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.
Lahvičky s léčivým přípravkem se nesmí používat pro domácí účely, musí se likvidovat s domovním odpadem.
V případě náhodného kontaktu léku s kůží nebo sliznicemi oka je nutné je vypláchnout velkým množstvím vody. Pokud dojde k alergickým reakcím nebo pokud se lék náhodně dostane do lidského těla, měli byste okamžitě kontaktovat zdravotnické zařízení (přineste s sebou návod k použití léku nebo etiketu).

14. Použití léku Enromag ® není povoleno fenám během březosti a laktace, štěňatům a koťatům v prvním roce života až do konce jejich růstového období.

15. Lék se podává zvířatům jednou denně po dobu 3-5 dnů subkutánně, prasatům – pouze intramuskulárně, v dávkách uvedených v tabulce.

Druh zvířete

Jedna terapeutická dávka léku,

ml/10 kg hmotnosti zvířete