Povrch musí být dostatečně hladký, suchý, odolný, zbavený prachu, mastnoty a jiných nečistot. K vyrovnání podkladu použijte vhodné omítkové a podlahové vyrovnávací směsi. Hladké povrchy se doporučuje zdrsnit. Beton, cementové omítky a potěry by neměly mít vlhkost vyšší než 4 %. Podklady s heterogenní strukturou, např. zdivo, musí být opatřeny základním nátěrem Ceresit CT 17 a omítnuty.
Prázdné spáry zdiva je nutné předem vyplnit omítkovou směsí. Sádrokartonové a sádrovláknité desky musí být instalovány v souladu s jejich montážními pokyny. Nerovnosti na povrchu podkladu by neměly přesáhnout 5 mm.
V závislosti na použitém hydroizolačním materiálu je nutné povrch buď předem navlhčit (před aplikací cementové hydroizolační hmoty Ceresit CR 65) nebo penetrovat základním nátěrem Ceresit CT 17 (před aplikací polymerové hydroizolační hmoty Ceresit CL 51).

KROK 2. Hydroizolační zařízení

Polymerový hydroizolační tmel Ceresit CL 51 připravený k použití je nutné rozmíchat v původní nádobě a nanést na podklad ve dvou až třech vrstvách pomocí štětce, válečku nebo špachtle. Celková tloušťka vrstev by měla být 1,0-1,5 mm. Za normálních podmínek by mezi nanášením sousedních vrstev měly uplynout přibližně 2 hodiny.

K přípravě cementové hydroizolační hmoty Ceresit CR 65 odeberte odměřené množství čisté studené vody. Suchá směs se za míchání postupně přidává do vody, čímž se dosáhne homogenní hmoty bez hrudek. Míchání se provádí pomocí mixéru nebo vrtačky s nástavcem při rychlosti otáčení 400-800 ot./min. Poté se udržuje technologická pauza po dobu asi 5 minut, aby směs mohla vyzrát a znovu promíchat. Směs musí být spotřebována do 2 hodin od okamžiku přípravy. Připravená směs se nanáší na základnu ve dvou nebo třech vrstvách jednotné tloušťky. První vrstva se musí nanášet štětcem (nejlépe štětcem). Další vrstvy lze nanášet štětcem nebo špachtlí na vytvrzenou, ale stále vlhkou předchozí vrstvu. Mezi nanášením sousedních vrstev by nemělo uplynout více než 12 hodin.

Pro zajištění návaznosti hydroizolace při nanášení po sobě jdoucích vrstev obou hydroizolačních materiálů se doporučuje dodržet pravidlo křížové aplikace.

K utěsnění lícovaných ploch (v rozích), ale i spojů deskových materiálů (sádrokarton, sádrokarton) se doporučuje použít speciální těsnicí pásku Ceresit CL 152. Páska se používá v kombinaci s elastickými hydroizolačními materiály, např. Ceresit CL 51, lepení mezi vrstvy hydroizolace. Vrstva hydroizolační hmoty se nanáší na spojovací plochy podél švu a do ní je přilepena páska. Páska je položena polyesterovou síťovinou k základně tak, aby zcela zakrývala šev. Poté se aplikuje další vrstva hydroizolace. Pro zachování maximálních elastických vlastností pásky se nedoporučuje aplikovat hydroizolační hmotu na její střední část.

ČTĚTE VÍCE
Co má rád karas v zimě?

KROK 3. Obklad

Pro připevnění keramických obkladů k hydroizolační vrstvě se doporučuje použít lepidla na obklady Ceresit CM 117, Ceresit CM 16 Flex nebo Ceresit CM 17 Super Flex v závislosti na oblasti jejich použití. Po nanesení poslední vrstvy hydroizolace musí u materiálu Ceresit CL 16 uplynout minimálně 51 hodin, u materiálu Ceresit CR 3 minimálně 65 dny.

V případě hydroizolace z materiálu Ceresit CR 65 lze do 3 až 7 dnů po aplikaci (ale ne více!) použít k přichycení obkladů i levnější lepidla na obklady, např. Ceresit CM 11 Plus, Ceresit CM 12 Porcelánová kamenina (pouze pro dlaždice) nebo Ceresit CM 14 Extra.

K přípravě lepidla na dlaždice vezměte odměřené množství čisté studené vody. Suchá směs se za míchání postupně přidává do vody, čímž se dosáhne homogenní hmoty bez hrudek. Míchání se provádí pomocí mixéru nebo vrtačky s nástavcem při rychlosti otáčení 400-800 ot./min. Poté se udržuje technologická pauza po dobu asi 5 minut, aby směs mohla vyzrát a znovu promíchat. Poté se lepidlo nanese na podklad hladkou stěrkou a hřebenová struktura se vyprofiluje zubovou stěrkou. Velikost zubů se volí v závislosti na velikosti dlaždic. V případě porcelánové kameniny a kamenných obkladů se doporučuje dodatečně nanést na montážní plochu obkladů souvislou tenkou vrstvu lepidla („kombinovaný způsob upevnění“). Před pokládkou dlaždice nenamáčejte! Šířka spár se nastavuje v závislosti na velikosti dlaždic a provozních podmínkách. Dlaždice nelze pokládat od konce ke konci!

KROK 4. Vyplnění spár mezi dlaždicemi

Spáry obkladů se doporučuje vyplnit Ceresit CE 40 Aquastatic nebo Ceresit CE 33 Super. Rohové švy a také švy přiléhající k sanitárnímu vybavení (vany, umyvadla atd.) se doporučuje vyplnit elastickým silikonovým spárovacím tmelem Ceresit CS 25 SilicofleXX

Vyplnění spár by mělo být provedeno nejdříve XNUMX hodin po dokončení pokládky obkladů pomocí výše uvedených lepidel na obklady značky Ceresit. Podklad a lepidlo na dlaždice musí být suché. Okraje švů musí být očištěny od lepidla na dlaždice, prachu, mastnoty a jiných nečistot, které narušují přilnavost spárovací hmoty. Okraje dlaždic se doporučuje navlhčit vlhkou houbou. Při spárování stávajících dlaždic by měla být stará spárovací hmota zcela odstraněna. V případě matných, neglazovaných nebo kamenných obkladů je nutné vyzkoušet probarvení obkladů pigmenty obsaženými ve spárovací hmotě.

ČTĚTE VÍCE
Jak zimuje aubrieta?

Pro přípravu spárovací hmoty vezměte odměřené množství čisté studené vody. Suchá směs (celý obsah balení) se za míchání postupně přidává do vody, čímž se dosáhne homogenní hmoty bez hrudek. Míchání by mělo být prováděno pouze pomocí mixéru nebo vrtačky s nástavcem při rychlosti otáčení 400-800 ot./min. Poté se udržuje technologická pauza po dobu asi 5 minut, aby směs mohla vyzrát a znovu promíchat. Předávkování vodou vede ke zhoršení technických vlastností spárovací hmoty a vzniku různých barev (nerovnoměrná barva) švů! Spáry se vyplňují pomocí gumové stěrky, která sbírá přebytečnou maltu z povrchu diagonálními pohyby. Po cca 5-15 minutách (v závislosti na použité spárovací hmotě) se povrch obkladu opatrně setře vlhkou, dobře vyždímanou, často oplachovanou houbou. Nadměrné navlhčení švů může vést ke vzniku různých barev!

Zaschlý plak z dlaždic se odstraní suchým měkkým hadříkem nejpozději do 8 hodin po vyplnění spár – pro spárování Ceresit CE 40 Aquastatic, nebo nejpozději do 24 hodin – pro spárování Ceresit CE 33 Super.

Při použití spárovací hmoty Ceresit CE 40 Aquastatic je možný technologický průchod po 8 hodinách a první kontakt s vodou je možný 7 dní po vyplnění spár. V případě spárovací hmoty Ceresit CE 33 Super je technologický průchod a první kontakt s vodou možný 24 hodin po vyplnění spár.

Zvýšená vlhkost podkladu, různé množství záměsové vody, nerovnoměrné zasychání a příliš intenzivní vyhlazování švů mohou vést ke vzniku různých barev. Aby se předešlo rozdílům v odstínech spár, doporučuje se použít spárovací hmotu ze stejné šarže ve stejné rovině. Při práci byste měli používat nástroje vyrobené z nerezových materiálů. Hloubka spár mezi dlaždicemi by měla být stejná a tloušťka spárovací vrstvy by neměla být menší než tloušťka dlaždice.

Při použití spárovací hmoty Ceresit CE 33 Super se pro dodání vodoodpudivých a protiplísňových vlastností spár doporučuje použít impregnaci Ceresit CT 10 Super nejdříve 5 hodin po vyplnění spár. Chcete-li to provést, musíte obsah nádoby energicky protřepat a nanést impregnaci štětcem na povrch švu až do úplného nasycení. Při celoplošném ošetření obkladu se impregnace nalije a rozprostře po povrchu gumovou stěrkou nebo válečkem na krátkosrstou kožešinu. Po 15-XNUMX minutách se přebytečná tekutina odstraní a povrch se setře vlhkým hadříkem.

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou výhody mozaiky?

V případě spárovací hmoty Ceresit CE 40 Aquastatic není nutná žádná další úprava švů, protože vlastnosti této spárovací hmoty umožňují dodat švům obkladu potřebné vodoodpudivé a protiplísňové vlastnosti.