Systémový insekticid s enterálním kontaktním účinkem k ochraně jabloní před mšicemi krvavými, hroznů před kořenovou formou mšice, rajčat a okurek na otevřeném a chráněném pozemku před komplexem savých škůdců

  • Úspora archového aparátu, zlepšení kvality výrobků
  • Nízká spotřeba, snížený počet ošetření
  • Účinnost bez ohledu na vnější podmínky (zůstává aktivní při vysokých teplotách, nízké vlhkosti, odolná proti slunečnímu záření, odolná dešti)
  • Účinnost proti skrytě žijícímu hmyzu a hmyzu živícímu se pod listy
  • Možnost použití v systémech kapkové závlahy
  • Systémové působení při aplikaci na půdu
  • Rychlá inhibice krmení hmyzem
  • Dlouhý ochranný účinek
  • Široká škála aktivit

Aplikační řád

Klasifikace a bezpečnost

Klasifikace a bezpečnost

Třída nebezpečnosti

Doporučení k použití

Doporučení k použití

Jmenování

AKTARA 250 např. – systémový insekticid s enterálním kontaktním účinkem k ochraně jabloní před mšicemi krvavými, hroznů před kořenovou formou mšice, rajčat na otevřeném a chráněném pozemku před mšicemi, třásněnkami a molicemi. Při aplikaci do půdy má výraznou systémovou aktivitu.
Mechanismus účinku thiamethoxamu a vysoká úroveň bezpečnosti při používání mu umožnily zaujmout vedoucí pozici. AKTARA 250 např. umožňuje doplnit a nahradit ošetření insekticidy z jiných chemických tříd (organofosfáty, karbamáty, pyretroidy), které jsou pro člověka obvykle toxičtější.

Mechanismus účinku

AKTARA 250 vdg po proniknutí do těla hmyzu působí na nikotin-acetylcholinové receptory v nervovém systému a způsobí zastavení krmení po 15-60 minutách v závislosti na typu škůdce.
Díky svým systémovým vlastnostem je AKTARA 250 v.d.g. je absorbován kořeny a rychle redistribuován v celé rostlině, včetně nového růstu, poskytuje úplnou a dlouhodobou ochranu nadzemních a podzemních částí rostliny před půdními a pozemními škůdci: tajnůstkářskými, savými a listožravými škůdci.

Funkce aplikace

AKTARA 250 např. Používá se na jabloně a hrozny nasypáním zeminy do kmene stromu, na rajčata ve volné a chráněné půdě hnojením – prostřednictvím systému kapkové závlahy.

Ochrana vaší jabloně před mšicemi červenými: Aplikujte připravený roztok do půdy v kruhu kmene stromu v dávce 2-4 gramy AKTARA 250 w.d.g. pod jedním stromem. Granule se rozpouštějí ve vodě rychlostí 2 gramy na 10 litrů. Při silné infekci se pod jeden strom nalije do kruhu kolem kmene 20 litrů pracovního roztoku, pro prevenci a při slabém napadení 10 litrů pracovního roztoku.
Během sezóny se provádějí dvě ošetření: první před květem, druhé po sklizni.
• první ošetření je určeno k likvidaci mladých mšic líhnoucích se z vajíček a přezimovaných mšic rozptylujících vylézající z kořenů.
• podzimní ošetření má za cíl zničit generaci mšic přezimujících na kořenech.

ČTĚTE VÍCE
Jak zahušťujete džem?

Ochrana hroznů před kořenovou fyloxérou: Připravený roztok aplikujte do půdy v kruhu kmene stromu v dávce 0,5 – 1,5 gramu AKTARA 250 w.d.g. pod jedním keřem.
Kořenová forma fyloxéry není v Kazachstánu běžná, takže preventivní ošetření by mělo být prováděno s minimální spotřebou – 0,5 gramu na keř. Při prvním zjištění fyloxéry musíte okamžitě aplikovat maximální aplikační dávku – 1,5 gramu na keř.

Ochrana rajčat před savými škůdci: při zjištění škůdců aplikujte drogu kapkovým závlahovým systémem, optimální období je dodat pracovní roztok AKTARA 250 w.d.g. v předposledním období zálivky, aby droga nezůstávala v hlavních systémech kapkové závlahy a nešla do drenáže pod kořenovým systémem rostliny.

Ochranná doba

Při aplikaci do půdy od 40 do 60 dnů.

Skladování léčiv

Drogu skladujte v suchém tmavém skladu pro pesticidy v rozmezí teplot od -10°C do +35°C.