Pomocné látky: cyklamát sodný, citrát sodný, sacharin sodný, bezvodý koloidní křemík, chlorid sodný, oxytop-RV, pecuaroma 1226-Z, monohydrát laktózy.

Baleno po 500 g a 1 kg ve fóliových sáčcích příslušné kapacity, balené v kartonových krabicích po 20 ks. a 10 ks. respektive 5 a 25 kg každý ve fóliových pytlích příslušné kapacity.

Každé balení je označeno v ruštině s uvedením výrobce, jeho adresy a ochranné známky, názvu, účelu a způsobu použití léčivého přípravku, názvu a obsahu účinné látky, hmotnosti léčiva v balení, šarže číslo, datum výroby, datum spotřeby, podmínky skladování, nápisy „Pro zvířata“, uveďte registrační čísla, informace o potvrzení shody a uveďte návod k použití.

Osvědčení o registraci č. PVI-2-5.9/01497 ze dne 03.03.09

Farmakologické (biologické) vlastnosti a účinky

Sulfamethoxypyridazin a trimethoprim, které jsou součástí léčiva, mají široké spektrum účinku proti mikroorganismům, brání syntéze kyseliny tetrahydrolistové v bakteriální buňce. Účinek tetracyklinu spočívá v narušení syntézy proteinů bakterií na úrovni ribozomů. Mechanismus účinku bromhexinu je hydrolýza mukoproteinů, hlavních složek sekrece dýchacího traktu. Bromhexin pomáhá zmírnit překrvení sliznic a zlepšit ventilaci plic.

Tromexin je účinný u infekcí způsobených Escherichia coli, Clostridium spp., Salmonella spp., Proteus mirabilis, Proteus spp., Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Neisseria spp. spp.

Po užití Tromexinu je terapeutické koncentrace účinných látek v krvi dosaženo po 1-2 hodinách a je udržována po dobu 12 hod. Maximální koncentrace v krvi je dosaženo 8 hodin po podání. Účinné látky tromexinu a jejich metabolitů se z těla vylučují převážně močí a žlučí.

Tromexin podle stupně dopadu na organismus patří k látkám s nízkým rizikem (třída nebezpečnosti 4 dle GOST 12.1.007-76), v doporučených dávkách je ptáky dobře snášen.

Indikace pro použití léku TROMEXIN

Aplikujte na brojlerová kuřata a chovná mláďata s:

Postup při podávání žádostí

Droga se užívá skupinovým způsobem perorálně, předem rozpuštěná v pitné vodě, v dávce 2 g na 1 litr vody první den a 1 g na 1 litr 2. a 3. den. Pokud příznaky onemocnění přetrvávají, pak se po 3-4 dnech léčba opakuje.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky a komplikace při používání Tromexinu v doporučených dávkách zpravidla nejsou pozorovány. Při předávkování lékem je zaznamenána anémie sliznic, podráždění gastrointestinální sliznice, zhoršení funkce ledvin.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho trvá, než dub vyraší?

Kontraindikace užívání léku TROMEXIN

Zvláštní pokyny a opatření pro osobní prevenci

Porážka drůbeže na maso je povolena nejdříve 5 dní po poslední aplikaci. Maso drůbeže nucené k usmrcení před uplynutím stanovené doby lze použít ke krmení kožešinových zvířat.

Opatření osobní prevence

Veškeré práce s Tromexinem musí být prováděny s použitím kombinéz a osobních ochranných prostředků (gumové rukavice, brýle, respirátor).

Při práci s drogou je zakázáno pít, kouřit a jíst.

Na konci práce s Tromexinem byste si měli důkladně umýt obličej a ruce mýdlem a vypláchnout ústa vodou.

Prázdnou nádobu zpod drogy je zakázáno používat pro domácí účely, je nutné ji likvidovat s domovním odpadem.

Podmínky skladování TROMEXIN

Lék by měl být skladován v obalech výrobce v oddělených skříních pod zámkem, na suchém a tmavém místě při teplotě do 25°C.

Tromexin by měl být uchováván mimo dosah dětí.