2. Léková forma – roztok pro perorální podání.
Ditrim ® OR v 1 ml obsahuje jako účinné látky: sulfadimezin (sulfadimidin) – 200 mg a trimethoprim – 40 mg a jako pomocné látky: 1-methyl-2-pyrrolidon (N-methylpyrrolidon), diethylenglykolmonoethylether, benzylalkohol, sodík hydroxid, thiosíran sodný, EDTA a čištěná voda.

3. Vzhledově je droga průhledná kapalina od žluté po světle hnědou.
Doba použitelnosti léčivého přípravku Ditrim ® OR při dodržení podmínek uchovávání v uzavřeném obalu výrobcem je 3 roky od data výroby, po otevření originálního obalu – maximálně 60 dnů.
Nepoužívejte Ditrim ® NEBO po datu exspirace.

4. Ditrim ® OR se vyrábí balený ve 100 ml polymerových lahvích, 500 ml a 1 litr v polymerových lahvích, 5 litrů a 20 litrů v polymerových kanystrech příslušného objemu, uzavřených šroubovacími polymerovými uzávěry s prvním ovládáním otevření. Lahvičky o objemu 100 ml a lahvičky o objemu 500 ml lze balit do jednotlivých kartonových obalů. Každé spotřebitelské balení je dodáváno s návodem k použití léku.

5. Léčivý přípravek skladujte v uzavřeném obalu výrobcem, odděleně od potravin a krmiv, na místě chráněném před přímým slunečním zářením, při teplotě 2°C až 25°C.

6. Ditrim ® OR by měl být skladován mimo dosah dětí.

7. Nespotřebovaný léčivý přípravek se likviduje v souladu s požadavky platné legislativy.

8. Ditrim ® OR je dostupný bez lékařského předpisu od veterinárního lékaře.

II. Farmakologické vlastnosti

9. Ditrim® OR patří do farmakoterapeutické skupiny – sulfonamidy v kombinacích.

10. Sulfadimezin a trimethoprim, které jsou součástí léku Ditrim® OR, mají synergický účinek, který poskytuje široké spektrum bakteriostatické aktivity proti grampozitivním a gramnegativním mikroorganismům, včetně: Escherichia coli, Clostridium spp., Salmonella spp. ., Proteus spp., Bacillus spp., Pasteurella spp., Neisseria spp., Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitides, Haemophilus spp., Vibrio spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Shigella spp., Corynebacterium spp. ., Fusobacterium spp., Bordetella spp., Meningococcus spp., Listeria spp., Noсardia spp., Enterobacter spp., Actinomyces spp., Yersinia spp., Brucella spp., stejně jako někteří prvoci jako Coccidia, Toxoplasma gondii.

Sulfadimezin, který patří do skupiny sulfonamidů, strukturou podobnou kyselině para-aminobenzoové, narušuje syntézu kyseliny dihydrolistové a brání začlenění kyseliny para-aminobenzoové do její molekuly.

ČTĚTE VÍCE
Co je lecho?

Trimethoprim, syntetické antibiotikum, derivát diaminopyrimidinu, zesiluje účinek sulfadimezinu tím, že interferuje s redukcí kyseliny dihydrofolové na kyselinu tetrahydrolistovou, aktivní formu kyseliny listové odpovědnou za metabolismus bílkovin a dělení mikrobiálních buněk.

Při kombinovaném působení je ve dvou po sobě jdoucích fázích narušena syntéza kyseliny listové, což vede k narušení syntézy nukleotidů a určuje synergický baktericidní účinek kombinace sulfadimezinu a trimethoprimu.

Po perorálním podání léčiva se účinné látky dobře vstřebávají z gastrointestinálního traktu a pronikají do většiny orgánů a tkání těla, kde zůstávají na terapeutické úrovni po dobu 24 hodin. Nejvyšší koncentrace účinných látek se dosahuje v plicích, játrech a ledvinách. Maximální koncentrace v krvi je dosaženo 2-3 hodiny po podání.
Droga se z těla zvířat vylučuje převážně močí a v malém množství žlučí.
Z hlediska stupně dopadu na tělo je Ditrim® OR klasifikován jako středně nebezpečná látka (třída nebezpečnosti 3 dle GOST 12.1.007-76).

III. Postup aplikace

11. Ditrim ® OR se předepisuje drůbeži (brojlerové kuřata, náhradní kuřata) k léčbě bakteriálních infekcí dýchacího systému a trávicího traktu, jejichž patogeny jsou citlivé na sulfadimezin a trimethoprim (včetně pasteurelózy, kolibacilózy, salmonelózy, stafylokokózy) a kokcidióza.

12. Kontraindikacemi užívání léku Ditrim ® OR jsou individuální přecitlivělost na složky léku, závažné funkční poruchy jater a ledvin. Lék je zakázáno používat pro kuřata, jejichž vejce jsou určena k použití jako potrava pro lidi a náhradní kuřata méně než 14 dnů před začátkem snášky.

13. Při práci s Ditrim ® OR byste měli dodržovat obecná pravidla osobní hygieny a bezpečnostní opatření stanovená při práci s léky.

Lidé s přecitlivělostí na složky léku by se měli vyhýbat přímému kontaktu s Ditrim ® OR. Při práci je zakázáno kouřit, pít a jíst. Po ukončení manipulace s přípravkem si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Prázdné obaly od drog se nesmí používat pro domácí účely, musí se likvidovat s domovním odpadem.

V případě náhodného kontaktu léku s kůží nebo sliznicemi očí je třeba je vypláchnout velkým množstvím vody. Pokud dojde k alergickým reakcím nebo pokud se lék náhodně dostane do lidského těla, měli byste okamžitě kontaktovat zdravotnické zařízení (přineste s sebou návod k použití léku nebo etiketu).

ČTĚTE VÍCE
Co dělá Bortnik?

14. Droga není určena k použití u savců.

15. Ditrim ® OR se podává perorálně jednotlivě nebo ve skupině s vodou na pití brojlerových kuřat a náhradních kuřat v následujících dávkách:

Diagnóza Dávkování léku Trvání kurzu
choroba
bakteriální
etiologie
0,5-1 ml na 1 litr vody popř
1-2 ml na 16 kg hmotnosti ptáka
3-5 dny
Kokcidióza 2 ml na 1 L vody

Léčivý roztok léčiva se připravuje denně na základě potřeby ptáka na vodu během dne.

Aby se zabránilo šíření chorob, je povoleno předepisovat lék v terapeutické dávce skupině ptáků, kteří jsou v kontaktu s nemocnými ptáky a nemají klinické příznaky onemocnění.

Během období léčby by měl pták dostávat pouze vodu obsahující léčivo.

Při použití Ditrim ® OR je možné použít následující způsoby podávání léku: v čisté formě nebo s přípravou zásobního roztoku přes dávkovač a pracovní roztok. Ředění léčiva některou z metod musí odpovídat poměru 1:50 nebo vyššímu. Použití jiných poměrů může vést k vysrážení účinné látky.

16. Při použití léku Ditrim ® OR v doporučených dávkách v souladu s pokyny nejsou zpravidla pozorovány vedlejší účinky a komplikace. V případě zvýšené individuální citlivosti ptáka na složky léku a výskytu alergických reakcí přestaňte lék používat.

17. V případě předávkování nebo překročení doby trvání doporučené léčby jsou možné poruchy fungování gastrointestinálního traktu (dysbakterióza). V tomto případě je nutné přestat užívat lék a předepsat symptomatickou léčbu (vitamíny a probiotika).

18. Současné užívání léku Ditrim ® OR s baktericidními antibiotiky (peniciliny, cefalosporiny), vitamíny skupiny B (nikotinamid, kyselina listová, cholin) a deriváty kyseliny para-aminobenzoové je zakázáno z důvodu jejich antagonistické interakce.

19. Vlastnosti účinku při prvním užití drogy a při jejím zrušení nebyly odhaleny.

20. Při vynechání jedné dávky léku je nutné obnovit jeho užívání v předepsaném dávkování a režimu. Nepřekračujte doporučenou dávku léku, abyste kompenzovali vynechanou dávku.

21. Porážka drůbeže na maso je povolena nejdříve 7 dní po posledním užití drogy.

V případě nucené porážky drůbeže před stanovenými lhůtami lze maso použít ke krmení kožešinových zvířat.

1. Název léčivého přípravku pro veterinární použití:

– obchodní název léčivého přípravku – Ditrim ® (Ditrim);

ČTĚTE VÍCE
Co ošetřuje smrkové jehličí?

– mezinárodní nechráněné názvy účinných látek – sulfadimezin, trimethoprim.

2. Léková forma: injekční roztok.

Ditrim ® v 1 ml obsahuje jako účinné látky: 200 mg sulfadimezinu a 40 mg trimethoprimu a jako pomocné látky: 1-methyl-2-pyrrolidon, benzylalkohol, disodná sůl ethylendiaminu N,N,N1,N1– 2-vodná kyselina tetraoctová (Na2-EDTA), síran sodný, hydroxid sodný a voda na injekci.

3. Vzhledově je droga průhledná kapalina od žluté po hnědožlutou.

Doba použitelnosti léčivého přípravku při dodržení podmínek uchovávání v uzavřeném obalu výrobcem je 2 roky od data výroby, po prvním otevření originálního obalu – maximálně 28 dní.

Je zakázáno používat přípravek Ditrim ® po uplynutí doby použitelnosti.

4. Ditrim ® se vyrábí balený ve skleněných lahvích 20, 50, 100, 250 ml, 500 ml ve skleněných lahvích příslušného objemu, hermeticky uzavřených pryžovými zátkami, vyztužených hliníkovými uzávěry s sponami proti porušení. Každé spotřebitelské balení je dodáváno s návodem k použití.

5. Léčivý přípravek skladujte v uzavřeném obalu výrobce, odděleně od potravin a krmiv, na místě chráněném před přímým slunečním zářením při teplotě 5°C až 25°C.

6. Ditrim ® by měl být skladován mimo dosah dětí.

7. Nespotřebovaný lék se likviduje v souladu s požadavky zákona.

8. Ditrim ® je dostupný bez lékařského předpisu veterináře.

II. Farmakologické (biologické) vlastnosti

9. Ditrim ® patří do farmakoterapeutické skupiny – sulfonamidy v kombinacích.

10. Sulfadimezin a trimethoprim, které jsou součástí léčiva, mají synergický účinek, který poskytuje široké spektrum bakteriostatické aktivity proti grampozitivním a gramnegativním mikroorganismům, včetně: Escherichia coli, Bacillus anthracis, Bordetella spp., Salmonella spp. ., Proteus spp., Campylobacter spp., Haemophilus spp., Enterobacter spp., Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Shigella spp., Vibrio spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Corynebacterium spp.

Sulfadimezin, který patří do skupiny sulfonamidů, strukturou podobnou kyselině para-aminobenzoové, narušuje syntézu kyseliny dihydrolistové a brání začlenění kyseliny para-aminobenzoové do její molekuly.

Trimethoprim, syntetické antibiotikum, derivát diaminopyrimidinu, zesiluje účinek sulfadimezinu tím, že interferuje s redukcí kyseliny dihydrofolové na kyselinu tetrahydrolistovou, aktivní formu kyseliny listové odpovědnou za metabolismus bílkovin a dělení mikrobiálních buněk.

Při kombinaci dochází k narušení syntézy kyseliny listové ve dvou po sobě jdoucích fázích, což vede k narušení syntézy nukleotidů a způsobuje synergický baktericidní účinek kombinace sulfadimezinu a trimethoprimu.

ČTĚTE VÍCE
Kdo by neměl mít tymián?

Po parenterálním podání léčiva se účinné látky dobře vstřebávají do krve a pronikají do většiny orgánů a tkání těla. Maximální koncentrace v krvi je dosaženo po 2-3 hodinách a zůstává v terapeutických koncentracích po dobu 18-24 hodin po podání. Nejvyšší koncentrace účinných látek se dosahuje v plicích, játrech a ledvinách.

Droga se z těla zvířat vylučuje převážně močí a v malém množství žlučí, u zvířat v laktaci – částečně mlékem.

Podle stupně dopadu na tělo patří Ditrim ® k látkám s nízkým rizikem (třída nebezpečnosti 4 podle GOST 12.1.007-76).

III. Postup aplikace

11. Ditrim ® se předepisuje skotu, prasatům, koním a psům k léčbě bakteriálních infekcí dýchacího, gastrointestinálního a urogenitálního systému, jejichž patogeny jsou citlivé na sulfadimezin a trimethoprim.

12. Je zakázáno používat Ditrim ® u zvířat se zvýšenou individuální citlivostí na sulfonamidy a diaminopyrimidiny, nebo se závažným onemocněním jater, ledvin a krvetvorných orgánů.

13. Při práci s léčivým přípravkem Ditrim ® dodržujte obecná pravidla osobní hygieny a bezpečnostní opatření stanovená při práci s léčivými přípravky.

Lidé s přecitlivělostí na složky léku by se měli vyhýbat přímému kontaktu s lékem Ditrim ®. Po ukončení práce si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Prázdné obaly léků se nesmí používat pro domácí účely, musí se likvidovat s domovním odpadem.

V případě náhodného kontaktu léku s kůží nebo sliznicemi očí je třeba je vypláchnout velkým množstvím vody. Pokud dojde k alergickým reakcím nebo pokud se lék náhodně dostane do lidského těla, měli byste okamžitě kontaktovat zdravotnické zařízení (přineste s sebou návod k použití léku nebo etiketu).

14. Užívání léku Ditrim ® zvířaty během březosti je zakázáno. V období krmení mláďat a novorozenců je v případě potřeby lék používán pod dohledem veterinárního lékaře na základě posouzení poměru očekávaného přínosu k možnému riziku jeho použití.

15. Ditrim ® se podává intramuskulárně (intravenózně koním) 1x denně v dávce 10 ml na 2 kg hmotnosti zvířete. V závažných případech onemocnění se první 3-12 dny lék užívá dvakrát denně s intervalem XNUMX hodin ve stejné dávce.

Z důvodu možné bolestivé reakce se u skotu, prasat a koní nemá aplikovat více než 10 ml do jednoho místa a u selat a psů více než 5 ml.

ČTĚTE VÍCE
Kolik druhů citronů?

Průběh léčby je 3-7 dní.

16. Při použití léku v doporučených dávkách v souladu s pokyny nejsou zpravidla pozorovány vedlejší účinky a komplikace. U některých zvířat se může objevit zarudnutí a otok v místě vpichu, které spontánně odezní a nevyžadují použití dalších léků.

17. V případě předávkování nebo překročení doby trvání doporučené léčby jsou možné poruchy funkce ledvin a gastrointestinálního traktu (dysbakterióza). V tomto případě je nutné přestat užívat lék a předepsat symptomatickou léčbu (vitamíny a probiotika).

18. Ditrim ® se nesmí používat současně s přípravky obsahujícími kyselinu p-aminobenzoovou (novokain, prokain, anestesin, benzokain), ani smíchat ve stejné injekční stříkačce s jinými léky.

19. Vlastnosti účinku při prvním užití drogy a při jejím zrušení nebyly odhaleny.

20. Při vynechání jedné nebo více dávek léku je nutné obnovit jeho užívání v předepsané dávce a schématu. Nepřekračujte doporučenou dávku léku, abyste kompenzovali vynechanou dávku.

21. Porážka zvířat na maso je zakázána nejdříve po 28 dnech od posledního použití léčivého přípravku. Maso zvířat nuceně usmrcených před uplynutím stanovených lhůt lze použít ke krmení kožešinových zvířat. Mléko od dojných zvířat nesmí být použito k potravinářským účelům do 5 dnů po ukončení užívání léku Ditrim ® . Takové mléko lze po tepelné úpravě použít ke krmení zvířat.