Ráda bych se poradila se znalými lidmi.
Zesiluji vazníky o rozpětí 24,0 m (obr. 1). Horní a spodní pásnice jsou spárované úhelníky 100x100x10, vzpěry a hřebeny jsou párové úhelníky 75x75x6.
Velmi vysoká napětí jsou získána ve vnějších výztuhách a horním pásu (obr. 2).
Přidávám další prvky (obr. 3) a napětí ve vnějších výztuhách klesá. Zkoušel jsem různé možnosti (obr. 4 a obr. 5 a podobné možnosti), ale efekt byl nepatrný.
Pokud je mi známo, nelze provést předpětí, pokud je prvek pod zatížením.
Jen nechci zvětšovat průřez, jinak se ukazuje, že pás je potřeba zpevnit skoro 2 kanálky č. 30. Možná mi někdo poradí, jak jinak se to dá zpevnit.
Taky jsem slyšel, že existuje VSNka, která popisuje technologii svařování prvků pod zátěží, možná to někdo má?
Dítě si popletlo velikost

Naposledy upravil Téměř muž, 14.08.2009 v 19:19.
Zobrazení: 8284

Skoro člověk
Prohlédnout profil
Najít další příspěvky od Téměř muž

Registrace: 30.05.2007
Příspěvky: 25,089

Přírodu neoklamete – ani předpětí, ani spotřeba materiálu.
Tam máte pomíchané rozměry zátěží.

__________________
Vstal
Registrace: 13.08.2009
Hlavní město vesnice
Příspěvky: 80
Co když je oblouk stažen (obr. 2)?
Nebo mám poděkovat Shukhovovi (obr. 3)?

Skoro člověk
Prohlédnout profil
Najít další příspěvky od Téměř muž

Registrace: 30.05.2007
Příspěvky: 25,089

Kromě hmotnosti kovu je nutné vzít v úvahu pracnost a vyrobitelnost výztuže. Nejjednodušší metodou tedy bude asi prosté zpevnění spodního pásu plus první rovnátka.

__________________
Vstal
Registrace: 13.08.2009
Hlavní město vesnice
Příspěvky: 80

To je ten problém: podle výpočtů se ukazuje, že je nutné zpevnit horní pásnici a vnější výztuhy, zbývající prvky procházejí, to je podle mých výpočtů (považoval jsem to vyříznutím uzlů v rámu jako studna). Je zde i závěr o průzkumu, kde byl výpočet proveden grafickou metodou. Výsledek je stejný, musíte posílit horní tětivu a vnější výztuhy.
Vazníky jsou zatíženy železobetonem. desky a nikdo je nebude během procesu zpevňování vykládat (budova je provozní kotelna).
Hledal jsem na fóru, myslím, že jsem našel informace o zpevnění bez svařování krimpováním prvků, teď pojďme spočítat.
A o oblouku a farmě Shukhov je to kolo myšlenek. A co! Sloupy tam vydrží dodatečné zatížení a není potřeba dělat předpětí, protože Ve městě a okolí to u nás neumí ani jedna stavební firma (a zákazník je jako vždy redneck, aby vedl specialisty z centra).

ČTĚTE VÍCE
Jak nasytit zemi?
Skoro člověk
Prohlédnout profil
Najít další příspěvky od Téměř muž

Registrace: 09.12.2008
Příspěvky: 4,649

Pokyny pro zesílení konstrukčních prvků svařováním
Uveďte prosím podrobnosti o farmě podrobněji (rozměry geom, řezy, trvalé-dočasné zatížení).

__________________
můj blog o některých problémech
Naposledy upravil ETCartman, 15.08.2009 v 22:05.
Registrace: 13.04.2009
Příspěvky: 16
[FONT=Times New Roman][size=3]Sekce neprocházejí pevností ani stabilitou ?[/size][/FONT]
Naposledy upravil Alexey Kulik aka kpblc, 15.08.2009 v 23:28.
Registrace: 13.08.2009
Hlavní město vesnice
Příspěvky: 80

Moc děkuji za návod!
Sekce selhávají v pevnosti i stabilitě.
Údaje o farmě.
Výška krajních sloupků je 2,17 m, středního 3,6 m, uchycovací stupeň podél horního pásu je 1.5 m. podél dna 6m, délka krovu 24m. Horní a spodní pásnice jsou spárované úhelníky 100x100x10, vzpěry a hřebeny jsou párové úhelníky 75x75x6. Vnější stojany mají 2 kanály, každý #24U. Samotný diagram je na obrázku, zatížení (pokud není převzato z diagramu) jsou pro každý uzel podél horního pásu uzlové, trvalé – 55,0 kN, dočasné – 28,8 kN.
Ocel, podle laboratorních testů, st. 3Gps, st. 3Gsp, st.3ps, st.3sp, na výztuhách, hřebenech a na pásech, smíchané dohromady.
ps chci to posílit tímto způsobem.

Naposledy upravil Téměř muž, 16.08.2009 v 09:05.

Skoro člověk
Prohlédnout profil
Najít další příspěvky od Téměř muž

Kolesnikov, V.D. Metody zpevnění kovových konstrukcí snížením konstrukční délky stlačených prvků / V.D. Kolesnikov. — Text: bezprostřední // Mladý vědec. — 2020. — Č. 21 (311). — S. 503-510. — URL: https://moluch.ru/archive/311/70417/ (datum přístupu: 05.04.2024. listopadu XNUMX).

V článku se autor pokouší strukturovat metody pro zpevnění stlačených prvků kovových konstrukcí zkrácením efektivních délek.

Klíčová slova: výztuž, účinná délka, sloup, vazník.

Amplifikace — soubor opatření prováděných za účelem snížení úrovně efektivního napětí ve vyztužených konstrukcích.

Stalo se to:

− dočasné, používané při instalaci a pro konstrukce, které musí být v provozu až do úplného zpevnění;

− nouzové (urgentní), používané v naléhavých případech;

− trvalé (kapitálové), používané při zpevňování konstrukcí pod zatížením;

− a perspektivní, používané pro konstrukce, jejichž zatížení lze po určité době zvýšit.

Zisk lze provést:

− snížení stávajících zátěží (nepřímé zvýšení nebo změna provozních podmínek);

− snížení existujících sil (změna konstrukčního nebo návrhového diagramu konstrukce);

ČTĚTE VÍCE
Jaký chod ashwagandhy?

– zvýšení únosnosti stávajících konstrukcí nebo jejich prvků:

  • zvětšení plochy průřezu;
  • místní vylepšení;
  • posílení spojení.

V moderní stavební praxi se provádí především vyztužování konstrukčních tyčových prvků tři způsoby:

− snížení konstrukční délky tyčí.

Posílení snížením efektivní délky stlačených prvků je jednou z nejběžnějších metod zpevňování kovových konstrukcí, zvýšení jejich stability a zvýšení únosnosti stlačených tyčí o 10–30 % [2, bod 6.5].

Tato metoda zesílení aplikováno:

− při zpevňování stlačených prvků příhradových příčníků a stlačených hřebenů;

− když není možné přímé zesílení vyztužené konstrukce;

− pokud je to ekonomicky a konstrukčně proveditelné ve srovnání s jinými způsoby vyztužení.

Připevnění výztužných dílů k vyztužené konstrukci se provádí pomocí:

− na šroubech třídy přesnosti A, B nebo vysokopevnostních.

Technologie práce při zpevňování konstrukcí pod zatížením by měla zajistit minimální možné zeslabení úseků vyztužených prvků, které může být způsobeno ohřevem při svařování nebo vrtání dalších otvorů.

Pokud vyztužené konstrukce nemají údaje o svařitelnosti oceli, pak lze svařování použít ke spojení prvků výztuže až po posouzení svařitelnosti. Navíc je nutné dbát na správné pořadí svařování, aby nedocházelo k velkým napětím při smršťování a prasknutí vyztužených nebo přilehlých prvků.

Při připevňování výztužných prvků pomocí šroubů je nutné provádět práce s minimálním možným zeslabením vyztuženého prvku. Proto musí být každý následující otvor vyvrtán až po instalaci šroubu do předchozího.

Třída oceli výztužných prvků by měla být přiřazena s ohledem na kvalitu oceli vyztužené konstrukce. Ocel použitá pro výztužné prvky by neměla být horší kvality než kov vyztužených konstrukcí (z hlediska mechanických vlastností, houževnatosti a svařitelnosti).

Může být nutné snížit účinnou délku:

− v rovině vyztuženého konstrukčního prvku;

Při zpevňování konstrukcí zkrácením efektivních délek je třeba vzít v úvahu následující:

− efektivní napětí v konstrukčních prvcích od stávajícího zatížení (zařazení výztužných prvků do provozu je možné až po navýšení vyztuženého prvku);

− vnímání části působícího zatížení výztužnými prvky ve staticky určitých systémech;

− změna návrhového schématu z vnitřně staticky určitého na vnitřně staticky neurčitého: ve staticky neurčitých systémech jsou síly rozloženy v souladu s tuhostmi konstrukčních prvků, v důsledku čehož se při zvýšení zatížení v důsledku přerozdělení sil napnou rovnátka se mohou stlačit.

Může být vyžadováno zesílení střešních vazníků:

ČTĚTE VÍCE
Která baterie je teplejší?

− se zvyšujícím se zatížením od povlaku;

− se zvyšujícím se zatížením sněhem;

− v souvislosti s připojením nových technologických zařízení na farmy;

− v důsledku zeslabení částí prvků;

− v důsledku mechanického nebo korozního poškození během provozu.

Existuje několik základních technik pro snížení odhadované délky komprimovaných prvků в příhradové roviny.

1) Zavedení dalších prvků do konstrukce příhradového vazníku: výztuhy a závěsy.

Rýže. 1. Zesílení stlačených tětiv a výztuh: 1 – přídavné výztuhy, 2 – přívěsky, 3 – zesílený příhradový nosník

Tato technika umožňuje posílit stlačené horní pásy a výztuhy vazníků díky:

− snížení ohybových momentů v tětivách, když pracují při místním ohybu;

− zkrácení konstrukčních délek tlačených prvků (řemeny, výztuhy), a tím zvýšení jejich únosnosti.

2) Instalace přídavných výztuh

Rýže. 2. Zpevňovací komprimované výztuhy: 1 – přídavné výztuhy, 2 – zesílený vazník

Instalace přídavných výztuh zkracuje konstrukční délku stlačených výztuh, čímž se zvyšuje jejich nosnost.

3) Instalace přídavných stojanů

Rýže. 3. Zesílení stlačených horních pásnic: 1 – přídavné výztuhy, 2 – mimouzlové zatížení, 3 – zesílený vazník

Instalace přídavných stojanů umožňuje zpevnit horní stlačené pásy vazníku díky:

− snížení ohybových momentů vznikajících působením zatížení mimo uzel;

− zkrácení návrhových délek stlačených pásnic a následně zvýšení nosnosti

4) Instalace přídavných mřížek: druhá (a) nebo křížová (b, c).

Rýže. 4. a) krov s přídavným roštem; b, c) vazníky s příčnou mříží; 1 – druhý příhradový, 2 – příčný příhradový, 3 – vyztužený krov

Tento způsob se používá v případě značného poškození, jehož použití zvýší nosnost komprimovaných výztuh snížením jejich účinných délek, ale také umožní:

− vyložit prvky stávající sítě;

− zvýšit tuhost celé konstrukce.

S tímto zesílením se však návrhové schéma mění z vnitřně staticky určitého systému na vnitřně staticky neurčitý systém, který by měl být zohledněn ve fázi návrhu kvůli zvláštnosti provozu tohoto typu systému: kvůli zvýšení při zatížení v důsledku redistribuce sil dochází ke stlačení natažených výztuh.

Chcete-li snížit efektivní délku z letadla farmy:

1) v rovině vodorovných spojů jsou instalovány další rozpěrky omezující odhadovanou délku horních stlačených pásnic (obr. 5);

Rýže. 5. Schéma spojení podél horních pásnic: 1 – vazníky, 2 – spojení podél horních pásnic, 3 – přídavné vzpěry

Tento typ výztuže se používá, když je únosnost pro tlak nedostatečná nebo jsou horní pásy ohnuty z roviny vazníku.

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou výhody bílé ředkve?

2) je provedena montáž předpjatých příhradových systémů snižujících návrhovou délku stlačených vzpěr (obr. 6).

Rýže. 6 – Výztuž tlačených vazníků: 1 – spodní pás vazníku, 2 – tlačená pásnice vazníku; 3 – zesílená vzpěra, 4 – předpjatý příhradový systém

Výztuž pomocí předpjatých vazníků má řadu výhod:

− schopnost provádět posilovací práce při plném provozním zatížení;

− odstranění nebezpečných napětí v konstrukčních prvcích (po uvedení do provozu);

− snížení deformací konstrukcí při plném provozním zatížení;

− snížení objemu svařovacích prací oproti vyztužení nenamáhanými prvky;

− jsou eliminovány prostoje výroby ve stávajících dílnách nebo konstrukcích během práce.

Nevýhodou zpevňování vazníky je přenos dodatečných tlakových napětí z pružných předpjatých prvků vazníku na vyztužený tlačený prvek.

Hlavním účelem posílení sloupů – zvýšení únosnosti pro stlačení nebo uvolnění tlakových napětí v nich.

Zesílení sloupů snížením efektivní délky lze obecně dosáhnout:

− instalace dalších přípojek (distanční vložky, rošty nebo vazníky);

Chcete-li omezit odhadovanou délku sloupců в letadlo odneseno:

1) uspořádání vzpěr

Rýže. 7. Zesílení sloupů vzpěrami: 1 – vyztužený sloup, 2 – vzpěra

2) zesílení mřížky zavedením dalších rozpěrek

Rýže. 8. Zesílení sloupové mříže: 1 – zesílené sloupové pásy, 2 – nové vybavení, 3 – rozpěrka

Obrázek 8 ukazuje věž, která měla být přizpůsobena pro instalaci nového zařízení 2. Korozní poškození pásnic věže 1 vedlo k tomu, že průřezy rohových profilů, které je tvoří, se staly nedostačujícími pro nové provozní podmínky. do návrhu byly zavedeny tyče 3, což umožnilo snížit konstrukční délku pásnicových panelů a v důsledku toho zvýšit zatížení konstrukce bez změny sekcí pásnic. V uvažovaném případě zavedení dalších tyčí do mřížky nepřeměnilo návrhové schéma na vnitřně staticky neurčitý systém [5].

Chcete-li snížit odhadovanou délku komprimovaných sloupců в letadlo vyrobeno:

1) instalace dalších spojů – distančních podložek

Rýže. 9. Zesílení sloupů zavedením přídavných vzpěr do systému podélných výztuh podél sloupů: 1 – vyztužený sloup, 2 – podélné výztuhy podél sloupů, 3 – přídavná vzpěra

2) zařízení předpjatých vazníků

Rýže. 10. Vyztužení regálů: a) v rovině, b) v prostoru 1 – zesílený hřeben, 2 – příhradový systém

Je však třeba vzít v úvahu, že zahrnutí výztužných prvků do díla je možné až po zvýšení zatížení prvků podléhajících výztuži.

ČTĚTE VÍCE
Jak vyšlechtit dužinu?

Zesílení pod zatížením (bez částečného odlehčení) je možné, pokud napětí v prvku nebo spoji nepřekročí 0,8 R (u stlačených tyčí se napětí vypočítá pomocí koeficientu ). Ve většině případů je možné provést vyztužení bez vyložení konstrukce z konstantního zatížení, protože podíl krátkodobých zatížení je obvykle více než 20%.

Pokud však není možné zpevnit při plném zatížení, jsou zpevňované konstrukce vyloženy. K jednoduchému způsoby vykládání provozované struktury zahrnují [6]:

1) odstranění dočasného zatížení (čištění sněhu, prachu, užitečného zatížení od zařízení a materiálů);

2) instalace provizorních regálů pro vazníky a sloupy.

Rýže. 11. Příklady způsobů vykládání při zpevňování: a) vazníky, b) sloupy: 1 – nezatížený vazník, 2 – dočasné regály, 3 – kotevní drát, 4 – nezatížený sloup

Nejjednodušší způsob, jak vyložit vazníky, je nainstalovat dočasné regály umístěné uvnitř budovy a spočívající na dočasných základech. Horní část regálů je vybavena zvedáky nebo zařízeními, která umožňují zvednout spodní jednotky vazníku a tím částečně vyložit vazník.

Vykládání sloupů je možné pomocí regálů instalovaných mimo budovu. Ten umožňuje zvednout horní uzly vazníku a přenést část nákladu na provizorní stojan, částečně vyložit sloup.

  1. SP 16.13330.2017 Ocelové konstrukce. Aktualizované vydání SNiP II-23–81*. — Vstupte. 28.08.2017. – M.: Ministerstvo výstavby Ruska, 2017. – 148 s.
  2. Manuál pro navrhování ocelových konstrukcí (podle SNiP II-23–81*) / TsNIISK im. Kucherenko Státní stavební výbor SSSR. – M.: JSC “TsPP”, 2008.
  3. Belsky M.R., Lebedev A.I. Posilování ocelových konstrukcí. Kyjev: Budivelnik, 1981. 120 s.
  4. Rebrov I. S. Zpevňování tyčových kovových konstrukcí. Návrh a výpočet. L.: Stroyizdat, 1988. 288 s.
  5. Plevkov, V. S. Posuzování technického stavu, obnova a zpevňování stavebních konstrukcí inženýrských staveb: učebnice / V. S. Plevkov, A. I. Malganov, I. V. Baldin; upravil V. S. Plevková. — 2. vyd., revid. a doplňkové – Moskva: Nakladatelství Asociace stavebních univerzit (ACV), 2014. – 326 s.
  6. Kovové konstrukce. Obecný kurz: učebnice pro vysoké školy / E. I. Belenya, V. A. Baldin, G. S. Vedenikov a další; Pod obecným Ed. E.I. Belenya – 6. vydání, revidováno. a doplňkové – M.: Stroyizdat, 1986. – 560 s.

Základní pojmy (vygenerováno automaticky): návrhová délka, únosnost, výztuž, vzpěra, prvek, konstrukce, zatížení, výztuž sloupů, vyztužený vazník, návrhové schéma.