Zjištěn blokovač reklam: Naše webové stránky jsou umožněny zobrazováním online reklam našim návštěvníkům. Zvažte prosím, zda nás podpoříte deaktivací blokování reklam na našem webu.

Odstranění vody z vodovodního systému na zimu

Diskuse o jakýchkoli technických aspektech týkajících se pohodlného a efektivního zásobování bytů a venkovských domů vodou. Problémy spojené s instalací centrálního/autonomního systému odvodnění a kanalizace.

  • Pošlete téma emailem
  • Verze pro tisk

10 příspěvků • Stránka 1 z 1
Stříbro Registrovaný: 26. června 2015 08:48

Odstranění vody z vodovodního systému na zimu

Zima se blíží), řekněte mi, jak úplně vypustit vodu ze zavlažovacího systému na místě. Panují obavy, že když jednoduše otevřete kohoutky, neodejde všechna voda s následnými následky.

kuk58 Registrovaný: 12. září 2016, 09:51

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

Pokud kohoutky jen otevřete, poškodí mráz především samotné kohoutky. Proto je třeba je odstranit.Nyní o přívodu vody. Pokud stále máte ocelové trubky, potřebujete naléhavé foukání vzduchu, zima již dorazila na Sibiř. Polyetylenovým trubkám se za jednu sezónu nic nestane, ale v budoucnu je třeba vodu ještě vypustit. Stačí, aby potrubí nebylo plné vody. Totéž lze říci o ocelových trubkách, pokud jsou naplněny do poloviny, ale musíte si být jisti. Namísto odstraněných kohoutků nainstalujte zátky, abyste zabránili vniknutí roztavené vody.

Petr Makarov Registrovaný: 05. září 2016, 14:07

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

Pokud je váš zavlažovací systém hluboko v zemi, pak je nepravděpodobné, že by z něj bylo možné jednoduše vypustit vodu bez částečné demontáže potrubí. Zkuste nainstalovat armaturu pro připojení kompresoru nebo čerpadla v místě přívodu vody do systému. Napumpujte vzduch do systému. Tlak vytvořený v systému vytlačí vodu ven. Samozřejmě tímto způsobem neodstraníte veškerou vodu, ale přesto systém odvzdušníte. Zkuste vytvořit sklon ke koncovému bodu odtoku vody.

vikev Registrovaný: 18. listopadu 2016, 19:55

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

V naší zavlažovací oblasti máme plastové trubky. A venku je také vodovodní kohoutek. To vše pravděpodobně stojí 10-15 let, každý rok děláme to samé: jen otevřeme všechny kohoutky a vypustíme vodu. I když v trubkách něco zůstane, nebude to moci trubku roztrhnout. Každopádně zatím jsme neměli žádné problémy.

ČTĚTE VÍCE
Jak vypadá Rabatki?

Tanisa Registrovaný: 23. listopadu 2016, 14:31

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

Mráz může rozbít potrubí, jen když je plné vody, a když se část vody vypustí, tak se nic hrozného nestane. Ale pro svůj vlastní klid profoukněte potrubí čerpadlem a odstraňte nebo izolujte kohoutky, které se nacházejí na ulici.

Irina777 Častý host na fóru
Registrovaný: 29. května 2015, 16:02

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

Nebudete schopni úplně vypustit vodu, ať se budete snažit sebevíc, pokud ovšem systém nějak neodvzdušníte. To ale většinou nikdo nedělá. Zbývající voda v potrubí potrubí nijak nepoškodí, protože nebude zcela naplněno vodou, vůbec ničím. Takže si nemyslím, že byste se tím měli tolik trápit. Je samozřejmé, že voda, která má být přiváděna do zavlažovacího systému, musí být vypnuta a kohoutky odstraněny, namazány a zabaleny na zimu. Na chatách a ve vlastních domácnostech to dělají jednoduše, bez speciálních zařízení.

GVL Registrovaný: 29. listopadu 2016, 13:37

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

Nejprve byste měli mít vypouštěcí ventil na spodním bodě okruhu, ale jak jste správně poznamenali, voda neodtéká úplně – většinou zůstává na dně, tedy na dně potrubí. Pokud však zbytek zamrzne a roztáhne se, obvod nebude v žádném nebezpečí, protože tam bude dostatek volného místa. Tady není ani tak důležité, jestli je to plast nebo kov.

osia30 Častý host na fóru
Registrovaný: 24. května 2017, 17:18

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

Při vypouštění vody ze systému musí být otevřeny alespoň 2 kohoutky. Pokud se tak nestane, vytvoří se v potrubí podtlak, který zabrání úplnému odtoku vody. Pokud je možné trubku odpojit, profoukněte ji jakýmkoli vhodným způsobem a za žádných okolností nezavírejte kohoutky. Pokud v systému zůstane nějaká voda, bude mít prostor pro expanzi a rozhodně to nezpůsobí žádné potíže.

VasVas Registrovaný: 03. října 2017 15:11

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

Mimochodem, kde by měl být druhý kohoutek?

osia30 Častý host na fóru
Registrovaný: 24. května 2017, 17:18

ČTĚTE VÍCE
Na čem roste třešňová švestka?

Re: Odvod vody z vodovodu na zimu

Mimochodem, kde by měl být druhý kohoutek?

Pokud se jedná o potrubí, které vede z místnosti na ulici, je kohoutek umístěn jak venku (pro připojení hadice), tak uvnitř místnosti (pro uzavření vody na zimu). Chybou mnoha letních obyvatel je, že po uzavření kohoutku v interiéru otevřou kohoutek venku a myslí si, že všechna voda vytekla z potrubí. Úplně vypustit vodu je vlastně možné pouze uzavřením přívodu vody do celého domu a při otevřeném kohoutku v kuchyni nebo koupelně otevřete oba kohoutky závlahového systému. Poté se uzavře kohout vnitřního zavlažovacího systému a otevře se hlavní kohout pro celý dům. Není vhodné zavírat kohoutek, který se nachází na ulici, protože. Pokud kohoutek uniká v interiéru, voda se hromadí ve venkovním systému a poškozuje jej, pokud zamrzne.

Jedním z důležitých prvků na zahradě je zásobování vodou. Bez zálivky, zejména v suchých létech, je poměrně obtížné vypěstovat dobrou úrodu. Mulč pomáhá zadržovat vláhu v půdě, ale tato vlhkost musí být do půdy stále přidávána. Proto je nutné pravidelné zalévání rostlin. Pro organizaci zavlažování na zahradním pozemku je vytvořen systém zásobování vodou jednoho ze tří typů.

Prvním typem vodovodního potrubí je jeho absence. Podél hranice pozemku zahrady vede společný vodovod, ve kterém je kohoutek pro zalévání pozemku. Výhodou takového systému je, že na místě nejsou žádné trubky a nepřekáží. Nevýhodou je, že od kohoutku musíte nosit dlouhou těžkou hadici, která poškozuje rostliny a ničí záhony.

Druhý typ zásobování vodou je nadzemní. Trubky jsou umístěny na povrchu zahradního pozemku. Navíc – systém se snadno instaluje, je snadné z něj vypustit vodu na zimu. Nevýhodou je, že potrubí překáží.

Třetí typ zásobování vodou je podzemní. Trubky jsou umístěny pod zemí v hloubce více než 30 cm.

Navíc trubky nepřekáží. Nevýhody – pracnější a nákladnější stavba systému, nutnost odebírat vodu na zimu.

Navzdory nevýhodám je pro zahradní pozemek vhodnější podzemní zásobování vodou, zejména pokud se na něm provádí terénní úpravy.

ČTĚTE VÍCE
Kde rostou fialky nejlépe?

Ke každému záhonu lze přivést vodu a rostliny na ně zalévat hadicí nebo instalovat kapkovou závlahovou pásku.

Na místě můžete také umístit podzemní skryté vodní body, zakryté víky. K bodům při zavlažování připojujeme hadice nebo zavlažovací zařízení.

Při instalaci podzemního vodovodu je optimální použít polypropylenové trubky, které jsou v zimě odolné proti mrazu. To znamená, že pokud v nich zůstane voda a změní se v led, pak se potrubí vlivem ledu roztáhne. A když led na jaře roztaje, zúží se, ale zůstane neporušený.

Vodu z potrubí je však lepší odstranit na podzim. Už jen z toho důvodu, že na jaře led v potrubí hned neroztaje a potrubí v tuto dobu nebude možné používat. Například v roce 2014 potrubí rozmrzlo až 5. května.

Existují dva způsoby, jak odstranit vodu z potrubí.

Prvním je položení potrubí při instalaci vodovodního systému pod úhlem a instalace kohoutku v nejnižším bodě pro vypuštění vody na podzim.

Druhým je foukání vzduchu potrubím. Kompresor pro domácnost zde nebude fungovat, protože má slabý výstupní tlak vzduchu. Na dlouhé délce potrubí tlak velmi klesá a voda z něj prakticky není vyfukována.

Abyste zajistili zaručený odvod vody, musíte se k systému připojit potrubím o průměru 12-34 palců a vysokým tlakem vzduchu. Je snadné to udělat sami. Budete potřebovat: membránovou expanzní nádobu pro topný systém, armatury, kompresor do auta, kus hadice a spony.

Podstata ofukovacích trubek je následující: kompresorem načerpáme vzduch do expanzní nádoby, poté nádrž připojíme hadicí k vodovodnímu řádu a do ní přivedeme vzduch z nádrže. Voda přitom hlučně vytéká z otevřených kohoutků. Na to musí být předem upozorněni rodinní příslušníci a sousedé v okruhu tří set metrů.

Expanzní nádrž je kovová nádoba, ve které je umístěna membrána – pryžová nádoba. Při zahřívání se voda v topném systému rozpíná a vyplňuje membránu. Expanze vody je omezována tlakem vzduchu, který je čerpán do mezery mezi membránou a tělesem nádrže. Vzduch je čerpán ventilem na konci nádrže pomocí automobilového kompresoru.

Membrána nám brání použít nádrž k vyfukování potrubí. Odšroubujeme přírubu nádrže, odstraníme membránu a přišroubujeme přírubu na místo. Dále našroubujte závitník na závit příruby. Pokud je závit palcový, nainstalujte nejprve adaptér 1-34.

ČTĚTE VÍCE
Proč King Pea?

Poté klepněte na kohoutek a umístěte na něj adaptér pro připojení hadice. Stejný adaptér instalujeme na jakoukoli baterii vodovodního systému.

Dále nasadíme hadici na adaptéry a pevně je upneme pomocí svorek. To je důležité! Při otevření kohoutku se do hadice dostane vzduch pod vysokým tlakem, a pokud není zajištěna, lze ji utrhnout z adaptéru. A to je plné drobných zranění.

Hadice byla tedy nainstalována a bezpečně upevněna. Dále na ventil nádrže připojíme autokompresor a napumpujeme do něj vzduch na tlak 6-8 bar.

Poté otevřeme kohoutky ve vodovodním řádu a otevřeme kohoutek na nádrži. Vzduch hlučně vstupuje do potrubí a vyfukuje z nich vodu.

Při organizování proplachování musíte vzít v úvahu, že čím delší jsou potrubí v systému, tím více vzduchu bude potřeba k jejich pročištění. Množství vzduchu závisí na objemu expanzní nádoby. Čím větší je nádrž, tím větší systém s ní lze propláchnout.

Pokud máte potrubí dlouhé 5-15 metrů, pak bude stačit nádrž o objemu 20-30 litrů. Větší délky budou vyžadovat nádrže o objemu 50-100 litrů. Nebo můžete použít menší nádrž, ale vyfouknout dlouhý systém po částech.

Podle mého názoru je lepší okamžitě zakoupit expanzní nádobu 80-100 litrů a napevno ji nainstalovat někde v dílně. Budete mít vlastní kompresorovou stanici poskytující vysokotlaký vzduch. Kromě toho bude běžné automobilové čerpadlo fungovat jako kompresor. Nikdy nevíte, kde potřebujete vysokotlaký vzduch! Vyfoukejte vodu z potrubí, profoukněte vzduchový filtr atd.

Natálie Ivancovová
Konzultant novosibirského centra pro přírodní zemědělství “Shine”,
Novosibirsk, Sovětskaja 50, ul. Kedrovaya 32A.
tel. 8 (383) 247-87-47,