Bipin 1 ml Api-San léčba varroatózy a akarapidózy používá se k léčebným účelům při varroatóze včel na podzim po odčerpání užitkového medu při vytváření klubka včel a při nepřítomnosti včelího plodu, při teplotě okolí minimálně 0°C. Je zakázáno používat přípravek Bipin k léčbě včel během období sklizně medu.

Droga se užívá ve formě 0,00625% vodné emulze připravené smícháním 1 ml drogy se 2 litry pitné vody. Ošetření se provádí nakapáním připravené emulze z injekční stříkačky na včely v mezirámcových prostorech úlu, dvakrát s odstupem 7 dnů. Dávka – 10 ml emulze na 1 ulici včel v úlu.

popis

I. OBECNÉ INFORMACE

Obchodní název léku: Bipin.
Mezinárodní nechráněný název: amitraz.

Dávková forma: roztok pro vnější použití.
Bipin obsahuje amitraz (12,5 %) jako účinnou látku a synthanol (20 %) a o-xylen (až 100 %) jako pomocné látky.

Vzhledově je droga průhledná, bezbarvá nebo nažloutlá kapalina se specifickým zápachem; po smíchání s vodou tvoří stabilní emulzi.

Bipin se vyrábí balený po 0,5 nebo 1,0 ml ve skleněných ampulích.
Bipin skladujte v uzavřeném obalu výrobce, na suchém místě, chráněném před přímým slunečním zářením, odděleně od potravin a krmiv, při teplotě 5ºC až 25ºC.
Doba použitelnosti léčivého přípravku při dodržení podmínek uchovávání je 3 roky od data výroby.

Je zakázáno používat Bipin po uplynutí doby použitelnosti.

Bipin by měl být uchováván mimo dosah dětí.
Nepoužitý léčivý přípravek se likviduje v souladu s požadavky legislativy.

II. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Bipin je kontaktní akaricidní lék.
Amitraz, který je součástí léku, má akaricidní účinek na dospělé roztoče Varroa destructor.

Mechanismus účinku amitrazu je založen na stimulaci nervového systému klíštěte s následkem jeho smrti.

Z hlediska stupně dopadu na organismus je Bipin klasifikován jako středně nebezpečná látka (třída nebezpečnosti 3 dle GOST 12.1.007-76), nemá karcinogenní, embryotoxické ani teratogenní vlastnosti. V doporučených dávkách není droga pro včely toxická a nemá negativní vliv na kvalitu prodejných včelařských produktů.

III. JAK POUŽÍVAT

Bipin se používá k léčebným účelům při varroatóze včel na podzim po odčerpání komerčního medu při vytváření klubka včel a v nepřítomnosti včelího plodu, při teplotě prostředí minimálně 0°C.
Je zakázáno používat přípravek Bipin k léčbě včel během období sklizně medu.
Droga se užívá ve formě 0,00625% vodné emulze připravené smícháním 1 ml drogy se 2 litry pitné vody. Ošetření se provádí nakapáním připravené emulze z injekční stříkačky na včely v mezirámcových prostorech úlu, dvakrát s odstupem 7 dnů. Dávka – 10 ml emulze na 1 ulici včel v úlu.
Při užívání léku nebyly u včel zjištěny žádné příznaky předávkování.
Vlastnosti účinku při prvním použití drogy a po jejím vysazení nebyly stanoveny.
Je třeba se vyvarovat porušení doporučeného intervalu mezi ošetřeními včelstev, protože to může vést ke snížení terapeutické účinnosti. Pokud se vynechá další léčba, měla by být provedena co nejdříve ve stejné dávce, poté se interval mezi ošetřeními nemění.
Při použití Bipinu v souladu s tímto návodem se u včel většinou nevyskytují žádné vedlejší účinky ani komplikace.
Neexistují žádné informace o interakci přípravku Bipin s jinými léky.
Obecně lze použít med získaný ze včelstev ošetřených přípravkem Bipin v souladu s pokyny.

ČTĚTE VÍCE
Proč není meloun zdravý?

IV. OSOBNÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Při práci s Bipinem byste měli dodržovat obecná pravidla osobní hygieny a bezpečnostní opatření stanovená při práci s léky. Při práci je zakázáno kouřit, pít a jíst.
V případě náhodného kontaktu léku s kůží nebo sliznicemi očí je třeba je vypláchnout velkým množstvím vody. Lidé s přecitlivělostí na amitraz by se měli vyhýbat přímému kontaktu s Bipinem. Pokud dojde k alergickým reakcím nebo pokud se lék náhodně dostane do lidského těla, měli byste okamžitě kontaktovat zdravotnické zařízení (přineste s sebou návod k použití léku nebo etiketu).
Prázdné obaly od drog je zakázáno používat pro domácí účely, je nutné je likvidovat s domovním odpadem.
Výrobní organizace API-SAN LLC; 129090, Moskva, st. Ščepkina, 25./20.

Adresa místa výroby: 143985, Moskevská oblast, okres Balashikha, okres Novomiletsky, dálnice Poltevskoe, majetek 4.

Pokyny byly vyvinuty společností API-SAN LLC; 129090, Moskva, st. Ščepkina, 25./20.

Schválením tohoto pokynu pozbývají platnosti pokyny k použití přípravku Bipin, schválené Rosselchoznadzorem dne 2. května 2007.

Doporučeno k registraci v Ruské federaci federálním státním rozpočtovým orgánem „VGNKI“.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-21.12-1004№ПВР-3-3.0/00540.