Insektoakaricidní činidlo Yurax 25 % e.e. je emulzní koncentrát ve formě průhledné kapaliny světle žluté až červenohnědé barvy se specifickým zápachem.

KOMPOZICE

Obsahuje jako účinnou látku (AI) vysoce aktivní sloučeninu ze skupiny pyretroidů, cypermethrin – 25%, dále emulgátor, antioxidant a rozpouštědlo – až 100%.

VLASTNOSTI

Znamená Jurax 25 % e.e. má akutní insektoakaricidní účinek proti švábům, mravencům, štěnicím, blechám, mouchám, komárům a potkaním roztočům a reziduální aktivitu po dobu 3-4 týdnů.

Podle míry dopadu na organismus teplokrevných živočichů při podání do žaludku je lék Jurax 25% e.e. patří do třídy III středně nebezpečných látek podle GOST 12.1.007-76. Při jednorázovém vystavení pokožce nemá lokální dráždivé účinky. Byl odhalen slabě vyjádřený senzibilizační účinek. Senzibilizační účinek par z pracovní vodní emulze (0,1 % podle DV) nebyl stanoven. Při kontaktu s očními sliznicemi působí pracovní emulze mírně dráždivě. Při jednorázové inhalační expozici aerosolu 0,1% vodné emulze patří přípravky v zóně akutního biocidního účinku do II. třídy vysoce nebezpečných podle Klasifikace stupně nebezpečnosti dezinsekčních látek (Zbiocid.ac. = 15) . Páry 0,1% vodné emulze v zóně subakutního biocidního účinku patří do IV. třídy nízké nebezpečnosti podle Klasifikace stupně nebezpečnosti dezinsekčních látek (Zbioc. subac. > 10). Při opakované expozici (12) neporušené kůži pracovní vodnou emulzí (0,1 % DV) nebyl detekován žádný kožní resorpční účinek, ale byl zjištěn slabě vyjádřený lokální dráždivý účinek.

Maximální přípustná koncentrace účinné látky – cypermetrinu ve vzduchu pracovního prostoru je 0,5 mg/m3 (třída nebezpečnosti II, páry + aerosol).

NASTAVENÍ

Znamená Jurax 25 % e.e. určeno k likvidaci švábů, mravenců, štěnic, blech, much, komárů a potkaních roztočů na objektech různých kategorií: v bytových a nebytových prostorách, hotelech, ubytovnách, stravovacích zařízeních (o víkendech nebo sanitárních dnech) personálem organizací oprávněn k provádění dezinfekčních činností.

METODA APLIKACE

Pro ničení členovců se používají čerstvě připravené vodné emulze v koncentracích 0,1 až 0,05 % účinné látky, což odpovídá 0,4 % nebo 0,2 % podle přípravku.

Pro přípravu pracovních emulzí Jurax 25% ke. zředěné ve vodě při pokojové teplotě za stálého a rovnoměrného míchání po dobu 5 minut. Výpočet množství produktu potřebného k přípravě pracovní emulze je uveden v tabulce.

ČTĚTE VÍCE
Co je Cuprostat?

Množství Juraxu 25 % e.e. potřebné pro přípravu pracovních emulzí

Při práci s pracovními emulzemi se Yurax 25% kupř. Používají stříkací zařízení různých značek.

Spotřeba produktu je 50 ml/m2 (povrch nesavý vlhkost) a 100 ml/m2 (povrch absorbující vlhkost). Odstraňte přípravek z ošetřených povrchů (vlhkým hadříkem) 24 hodin po aplikaci, nejpozději však 3 hodiny před začátkem pracovního dne. Z ostatních míst se přípravek odstraňuje po 3-4 týdnech – po ztrátě účinnosti. Opakovaná ošetření se provádějí podle entomologických indikací.

Ničení švábů. Ke zničení švábů použijte 0,1% (podle DV) pracovní vodní emulze, selektivně ošetřující povrchy v místech detekce, lokalizace a podél cest pohybu hmyzu. Zvláštní pozornost je věnována otvorům a prasklinám ve stěnách, zárubních, prahech, podél soklových lišt, v opláštění, jakož i ventilačních průduchů a spojů potrubí ve vodovodních, topných, kanalizačních a kanalizačních systémech.

Ničení mravenců. Pro zničení červených domácích mravenců a jiných druhů mravenců, kteří často vstupují do prostor, jsou ošetřeny jejich cesty pohybu (cesty) nebo místa akumulace. Použije se pracovní vodná emulze o koncentraci 0.05 % (DV). Ošetření se opakuje, když se objeví hmyz.

Ničení blech. K hubení blech použijte 0,05% (dle DV) pracovní vodní emulzi, ošetřující stěny (do výšky 1 m), povrch podlahy v místech, kde zaostává linoleum a soklové lišty, praskliny za soklovými lištami, koberce, cestičky na zadní straně boční.

Ničení štěnic. K hubení štěnic použijte 0,05% (DV) pracovní vodné emulze přípravku. Pokud jsou prostory řídce osídleny, jsou štěnicemi ošetřeny pouze jejich biotopy; při velkém zalidnění a u stěn obložených suchou omítkou je nutno ošetřit i místa jejich možného sedání; praskliny podél soklových lišt, bordur, kde se odlupují tapety, kolem rámů dveří a oken a větracích mřížek, praskliny ve zdech, nábytku, ale i kobercích na zadní straně.

Ničení much. Ke zničení imaga much domácích nebo jiných druhů much použijte 0,05% (DV) pracovní vodní emulzi, která se používá k zavlažování míst přistání much v areálu, ale i vnějších stěn budov, kontejnerů na odpadky, odpadků komory a pískovací zařízení. Pro zničení larev much se místa jejich rozmnožování (žumpy, odpad, potravinový odpad) ošetřují 0,05% (DV) pracovní vodnou emulzí v intervalech 1krát každých 20-30 dní.

ČTĚTE VÍCE
Kdy použít Osmocote?

Ničení komárů. Ke zničení dospělých komárů použijte 0,05% (DV) pracovní vodnou emulzi, která se používá k zavlažování míst přistání komárů v interiéru, stejně jako vnějších stěn budov nebo uvnitř plotů pro kontejnery na odpadky, kde se komáři schovávají v horkém počasí. K ničení larev komárů se používá 0,01% (DV) pracovní vodní emulze, která se rovnoměrně rozstřikuje po povrchu otevřených přírodních nádrží nerybářského významu a městských nádrží: sklepy obytných budov, kanalizace, požární nádoby, kde se množí larvy komárů . Spotřeba 100 ml na 1 mXNUMX. vodní plocha.

Ničení krysích roztočů. Ke zničení krysích roztočů použijte 0,1% (DV) pracovní vodní emulzi, která se používá k zavlažování průlezů, potrubí různých komunikací a podlahových lišt. Spotřeba je 50-100 ml/m2 pracovní vodné emulze v závislosti na typu ošetřovaného povrchu.

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte v krytém skladu v uzavřené nádobě při teplotě ne nižší než minus 20°C a ne vyšší než plus 40°C. Skladovatelnost: 2 roky v neotevřeném balení výrobce.

BALENÍ

Výrobek je balen v hermeticky uzavřených plastových kanystrech o objemu 5 litrů.