AMPROLIUM 30% ve vodě rozpustný prášek obsahuje 100 g amprolium hydrochloridu jako účinné látky na 30 g.
AMPROLIUM 30% se vyrábí ve formě bílého až světle žlutého prášku v laminovaných sáčcích nebo plastových dózách o hmotnosti 500, 1000 a 5000 g.

Farmakologické vlastnosti

Amprolium hydrochlorid, který je součástí léčiva, má široké spektrum antikokcidiálního účinku a je účinný proti Eimeria tenella, E. acervulina, E.necatrix, E.maxima, E.mivati, E.brunetty a dalším druhům kokcidií parazitujících ptáků .
Antikokcidiální účinek přípravku AMPROLIUM je dán podobností jeho chemické struktury s thiaminem (vitamín B1), nezbytným pro život kokcidií. Díky aktivnímu transportu proniká AMPROLIUM do buňky parazita lépe než thiamin a obsazuje aktivní vazebná místa pro vitaminy, což vede k narušení metabolismu sacharidů a smrti parazita.
Struktura buněčné membrány střevní sliznice ptáků a savců je pro AMPROLIUM téměř nepropustná, díky čemuž je lék při použití v terapeutických dávkách prakticky netoxický.
Hlavní část AMPROLIUM (až 97 %) se z těla vylučuje stolicí.

Indikace pro použití

— léčba a prevence kokcidiózy u brojlerových kuřat, náhradních mladých zvířat a chovných ptáků.

Dávkovací režim

Droga se používá ve směsi s jídlem nebo vodou.
S pitnou vodou se AMPROLIUM 30% ve vodě rozpustný prášek používá pro brojlery:
pro preventivní účely – od 3–5 dnů věku v období růstu v denní dávce 200 g drogy na 500 l pitné vody (120 mg a.i. na 1 l vody), vyloučeno z diety 5 dnů před porážkou;
pro léčebné účely – po dobu 5–7 dnů v denní dávce 400 g drogy na 500 l pitné vody (240 mg a.i. na 1 l vody);
náhradní mladé zásoby:
pro preventivní účely – od 3–5 dnů věku do 16 týdnů věku v denní dávce 200 g drogy na 500 l pitné vody (120 mg a.i. na 1 l vody);
pro léčebné účely – po dobu 5–7 dnů v denní dávce 400 g drogy na 500 l pitné vody (240 mg a.i. na 1 l vody);
Po dobu léčby a profylaktických opatření by měl být roztok AMPROLIUM jediným zdrojem pitné vody pro ptáky.
Ve směsi s krmivem se AMPROLIUM používá pro brojlery:
pro preventivní účely – od 3–5 dnů věku v období růstu v dávce 400 g drogy na tunu krmiva (120 mg a.i. na kg krmiva), vyloučeno z diety 5 dní před porážkou;
pro léčebné účely – po dobu 7–10 dnů v dávce 800 g léčiva na tunu krmiva (240 mg účinné látky na kg krmiva).
Pro náhradní mladé zásoby:
pro preventivní účely – od 3–5 dnů věku do 16 týdnů věku v dávce 400 g léčiva na tunu krmiva (120 mg účinné látky na kg krmiva);
pro léčebné účely – po dobu 7–10 dnů v dávce 800 g léčiva na tunu krmiva (240 mg účinné látky na kg krmiva).

ČTĚTE VÍCE
Kdy kvete Opuntia?

Kontraindikace

Použití léku u náhradních mladých zvířat po 16 týdnech věku není povoleno.
Použití drogy u nosnic není povoleno, protože droga se vylučuje do vajíček.
Je zakázáno užívat AMPROLIUM současně s jinými kokcidiostatiky.

Zvláštní instrukce

AMPROLIUM patří mezi málo nebezpečné látky (třída nebezpečnosti 4 dle GOST 12.1.007). V doporučené dávce nezpůsobuje u ptáků komplikace.
Porážka drůbeže na maso je povolena nejdříve 5 dní po ukončení užívání drogy. Maso drůbeže nuceně usmrcené před uplynutím stanovené doby se používá přímo ke krmení zvířat nebo k výrobě masokostní moučky.
Droga je kompatibilní s vitamíny a známými krmnými přísadami používanými v chovu drůbeže.
Směs léčiva s jídlem je stabilní po dobu 7 dnů.

Podmínky ukládání

Lék uchovávejte opatrně (seznam B) při teplotě nepřesahující 30 ° C, na suchém místě, chráněn před světlem.
Skladovatelnost – 2 roky od data výroby.