Mnoho moderních průmyslových odvětví si nedokáže představit svou existenci bez takové vědy, jako je geodézie. Postupem času se geodézie pevně etablovala v odvětvích, jako je stavebnictví, zemědělství a průmysl, kde je potřeba mít při měření přesnost. V procesu geodetických zaměření se v současné době používají přístroje, které umožňují v krátkém časovém úseku provést širokou škálu prací – plánování, opravy, stavby, počínaje měřením a konče vytyčováním bodů podle vzdálenosti a úhlu v situ. Existují ultra přesné přístroje, jejichž ovládání bude člověk nevyučený v této profesi jen velmi těžko chápat. Častěji ale můžete najít taková zařízení, která geodeti při své práci nejčastěji využívají.

Co měří geodetické zařízení?

Jednoduše řečeno, geodeti měří vzdálenosti a úhly. Pro tyto účely lze použít jak běžné svinovací metry a různé pásky, tak i složitá geodetická zařízení. Jaké nástroje používá geodet při své každodenní práci? Tento:

Hladiny, profilovače – měření excesů

Používá se k měření různých výšek. Měří se i jeho rozdíl. První z nich jsou optické, digitální a laserové. Úrovně jsou dodávány se specifickými lamelami.

Teodolit – měření úhlů

Měření úhlů lze také provádět běžnými úhloměry a ekery. Často se používá kompas, podtyp kompasu, který lze použít k měření úhlu, pod kterým se přímka odchyluje od severního směru magnetického poledníku. Pokud jde o teodolit, jedná se o moderní optický přístroj, který měří úhly s vysokou přesností.

Navigační satelity a technologie GPS – určení vaší aktuální polohy

Tato technika je multifunkční a umožňuje přesně, rychle a snadno určit souřadnice určitého bodu na zemi. Měla by také změřit délku a rozdělit oblast na části.

Vybavení geodeta

Jaké nástroje tedy tým geodetů při své práci používá? Podívejme se na ty hlavní:

  • Totální stanice
  • Úroveň
  • Technologie GPS
  • Stativ
  • Veshka
  • laserová ruleta
  • Detektor potrubí a kabelů

Totální stanice

Je to nejoblíbenější a kombinovaný elektronově optický přístroj. Pomocí totální stanice můžete měřit vzdálenost, výšku a horizontální úhel. Jedná se o typy přístrojů, které geodeti používají při své každodenní práci a jsou k vidění na stavbách, pozemcích zahrad a podél dálnic. Tachyometr velmi často zvládá všechna potřebná měření a provádění prací na zeměměřičství, vytyčování os a topografických průzkumech. Z tohoto důvodu jsou nejuniverzálnějšími zařízeními.

ČTĚTE VÍCE
Kam zasadit Platycodon?

Úroveň

Velmi často je použití tachometru spojeno s provozem dalšího zařízení – úrovně, která umožňuje ovládat výšku, úroveň a svislost různých povrchů. Úroveň měří výšku objektů. Existují elektronické, optické, laserové a další úrovně.

Technologie GPS

Pomáhá určit polohu na zemi. Geodetické GPS zařízení má velmi malou chybu v geodetických měřeních a určuje polohu s vysokou přesností.

Stativ

Neexistuje jednodušší, ale užitečnější nástroj než stativ. Velmi často jsou na něm upevněny přístroje, které musí zůstat nehybné, když geodet pracuje. Koneckonců, někdy musíte dělat svou práci ne v nejlepších podmínkách.

Veshka

Další jednoduché zařízení pro provádění geodetických prací. Zpravidla je to vysoká (až 2 m) kulatá hůl. Ale mohla by být vyšší. V horní části tyče je reflektor, který odráží signál vysílaný dálkoměrem a přijímač GPS. V horním bodě zařízení se určí umístění požadovaného bodu.

laserová ruleta

Pohodlné a relativně levné zařízení v arzenálu zeměměřiče. Používá se k měření krátkých vzdáleností. Používá se především v interiéru, protože ve venkovních podmínkách je nutné mít plochu, na kterou namíříme paprsek měřidla. A velmi často za jasných světelných podmínek tento bod není vidět. Ocelové svinovací metry proto stále používají geodeti při své práci. Jsou praktické, ale na dlouhé vzdálenosti je nelze použít samostatně k měření vzdálenosti, prohýbají se. Vzhledem k tomu jsou obě verze rulety žádané v závislosti na území a místě měření.

Detektor potrubí a kabelů

Nástroj, který vám umožní určit umístění kabelů, potrubí a dalších podzemních komunikací a také jejich otočné body. Dokáže změřit i jejich hloubku. Poté, co jsou všechny potřebné komunikace identifikovány, jsou převedeny do plánu.

Nelze s jistotou říci, který z přístrojů je nejžádanější. Každý z nich plní svou zvláštní roli v práci geodetů.