Podstatné jméno, neživé, ženské, 1. deklinace (množný typ deklinace podle klasifikace A. A. Zaliznyaka); jednotkové formy hodiny se nepoužívají.

Kořen: -energie-; interfix: -o-; řídicí panel: by; vykořenit: -ter-; konec: -I [Tichonov, 1996: energie, ztráta].

Úprava výslovnosti

 • MFA: jednotky h. [ɛnʲɪrɡəpɐˈtʲerʲə], pl. h. [ɛnʲɪrɡəpɐˈtʲerʲɪ]

Úprava sémantických vlastností

Význam upravit

  energetické ztráty při procesu přenosu, přeměny nebo využití ◆ Poté přešli na médium ohřáté na 150 stupňů, kdy díky vysoké teplotě je možné předat více tepla domům s velkými energetickými ztrátami – to je přesně to, čím stále jsme vběhnout do. Irik Imamutdinov, Boris Vainzikher, „Mezi konkurencí a monopolem“ // „Expert“, 2014 [NKRYa]

Synonyma upravit

Antonyma upravit

Upravit hypernyma

Upravit hyponyma

Úprava příbuzných slov

Nejbližší vztah
 • vynikající formy: energetický;
  • super energický
 • podstatná jména: energiismus, energický, energie, ráznost, energie;
  • spotřeba bioenergie, bioenergetický terapeut, bioenergetický management, větrná energie, stroj na větrnou energii, solární energie, vodní energie, vodní energie, vodní energie, hydroenergetické stavby, hydroenergetické stavby, hydroenergetický komplex, hypnobioenergie, tepelná energie, elektřina, elektrická energie, elektřina, jaderná energie inženýr, energetická nehoda, pohonná jednotka, energetický analyzátor, energetická základna, energetická bilance, energetická bezpečnost, energetický biokomplex, energetický blok, energetický upír, energetický vliv, energie voda, energetický vliv, dostupnost energie, výroba energie, energetický gigant, energetický hlad, energetické město, energetický deficit, energetická dynamika, energetická náročnost, energetická elektrárna, spotřeba energie, spotřeba energie, energetická inverze, zdroj energie, energetický kabel, energetická společnost, energetický komplex, energetická korekce, energetická korporace, krádež energie, energetická krize, energetický paprsek , energetická dálnice, energetický stroj, stavba energetických strojů, stavitel energetických strojů, energetický most, energetická kapacita, energetická kapacita, saturace energie, energetická nezávislost, energetický nosič, dodávka energie, energetický obrat, energetická zařízení, energetické zařízení, energetická zařízení, energetický výdej , plýtvání energií, přeměna energie, dodávka energie, plovoucí základna energie, energetický vlak, energetické pole, energetická politika, spotřeba energie, dodávka energie, dodavatel energie, energetický potenciál, energetické ztráty, energetické ztráty, energetický tok, spotřeba energie, energetický program, energetický produkt, energetická produktivita, výroba energie, energetický průmysl, energetický okrsek, plýtvání energií, spotřeba energie, řeka energie, energetická bilance, úspora energie, prodej energie, energetická síť, energetický systém, energetická služba, zásobování energií, energetický sloup , energetická výstavba , energetická konstrukce, energetická konstrukce, energetická konstrukce, energetická konstrukce, energetický sugestolog, energetický tarif, energetická technologie, energetická technologie, utrácet energii, utrácet energii, energetická cesta, energetický výdej, energetický výdej, obchodník s energií, energetická jednotka, energetická hladina, energie zesilovač, energetická instalace, měření energie, energetická továrna, energetická farma, energetický fyzik, energetická fyzika, energetický filtr, energetické charakteristiky, hospodaření s energií, držení energie, energetické centrum, energetický řetězec, energetická dílna, energetická účinnost, úspory energie, entropie, energetická účinnost
 • přídavná jména: energický, energický, energičtější, energický, energický, energický;
  • méně energický, méně energický, méně energický, méně energický;
  • konstrukce atomové energie, konstrukce jaderné energie, větrná energie, vodní energie, vysoká energie, solární energie, vodní energie, nízkoenergetická, superenergie, superenergie, superenergie, tepelná energie, tepelná energie agroprůmyslová, technoenergie, palivo a energie, elektrická energie, energeticky zastrašující, energeticky funkční, energeticky aktivní, energeticky biologická, energeticky náročná narážka, energeticky náročná, energeticky náročná, energeticky informační, energeticky akumulující, energeticky náročná, energeticky nasycená, energeticky- nezávislý, energeticky neutrální, energeticky nesoucí, energeticky petrochemický, energeticky vybavený, energeticky náročný, energeticky potravinářský, energeticky výrobní, energetický, energeticky průmyslový, energeticky nehospodárný, energeticky opravný, energeticky úsporný, energeticky úsporné, energeticky energetické, energetické suroviny, energeticky fyzikální, energeticky technologické, energeticky chemické, energeticky ekologické, energeticky úsporné, energeticky úsporné, jaderná energie
 • slovesa: energizovat
 • příčestí: energizovaný, energizovaný, energizující
 • gerundia: energizující, energizující, energizující
 • příslovce: energicky, energicky, rázně;
  • nízká energie;
  • superenergetický, energeticky náročný, energeticky účinný
ČTĚTE VÍCE
Jaké rostliny jí zajíc?