Abstrakt vědeckého článku o veterinárních vědách, autor vědecké práce – Abdulmagomedov S.Sh., Magomedov O.A., Aliev A.Yu., Bakrieva R.M., Shamkhalov M.V.

Metronidazol je účinný lék v léčbě theileriózy skotu, účinnost léku se zvyšuje při kombinaci s dac 5%.

i Už vás nebaví bannery? Reklamu můžete vždy vypnout.

Podobná témata vědeckých prací ve veterinárních vědách, autorem vědecké práce je Abdulmagomedov S.Sh., Magomedov O.A., Aliev A.Yu., Bakrieva R.M., Shamkhalov M.V.

Zamoření skotu kryptosporidiem na farmách v okrese Kumtorkalinsky v Dagestánské republice

Epizootická situace ohledně piroplazmózy u skotu a opatření pro jejich prevenci a terapii v Republice Dagestán

Distribuce a prevence bovinní piroplazmózy v Republice Dagestán
Chemoterapie bovinní piroplazmózy a anaplazmózy
Účinný lék na krevní parazitární onemocnění zvířat – diprocarb
i Nemůžete najít, co potřebujete? Vyzkoušejte službu výběru literatury.
i Už vás nebaví bannery? Reklamu můžete vždy vypnout.

Komplexní metoda léčby dobytkatheileriózy

Teilerióza skotu je v Dagestánu široce rozšířena. Léčba ileriózy zvířat kombinací léků dac, metronidazol se symptomatickými prostředky zajistila uzdravení 96.6 % zvířat.

Text vědecké práce na téma “Komplexní metoda léčby theileriózy u skotu”

KOMPLEXNÍ METODA LÉČBY TEILERIÓZY SKOTU

Abdulmagomedov S.Sh.*, Magomedov O.A.*,

Aliev A.Yu. *, Bakrieva R.M. *, Shamkhalov M.V. *, Magomedshapiev G.M.*, Darbisheva M.G.**

*GNU Pri-Caspian Zonal NIVI **Dagestánská republikánská veterinární správa, veterinární laboratoř. vyšetření, Kizilyurt

Úvod. Theilerióza je akutní nebo subakutní krevní parazitární onemocnění skotu způsobené prvoky rodu Theileria.

Choroba způsobuje farmám značné ekonomické škody. Ztráty v živočišné výrobě tímto onemocněním jsou způsobeny především vysokou úmrtností především importovaných vysoce vnímavých zvířat a poklesem užitkovosti hospodářských zvířat.

Onemocnění je charakterizováno komplexem specifických znaků a patologických změn, které jej odlišují od ostatních zvířecích piroplazmóz. V Ruské federaci je theilerióza rozšířena na severním Kavkaze. V Dagestánské republice jsou původci onemocnění Theileria annulata, Th.mutans, Th.sergenti [1,2]. Jako enzootik je registrován ve všech krajinných zónách republiky, s maximem případů v rovinaté zóně. Hlavní sezónou onemocnění je květen, červen a červenec[3].

V podmínkách republiky má prvořadý význam Th.annulata, který tvoří 30-40 % z počtu ostatních původců piroplazmózy u skotu. Patogen přenášejí klíšťata Hyalomma anatolicum, H.plumbeum a H.scupense, ten je přizpůsoben i pro život v budovách hospodářských zvířat a je zdrojem vnitrostálové infekce zvířat teileriózou, nejnáchylnější jsou nově dovezená zvířata z bezp. oblasti, stejně jako místní mláďata zvířat. Teilerióza se často vyskytuje v akutní formě provázené těžkými metabolickými poruchami, intoxikací a hlubokými funkčními poruchami, které téměř zcela paralyzují reakci organismu nemocných zvířat na podání chemoterapeutických léků. Pokud není onemocnění včas léčeno, obvykle končí úhynem zvířat.

ČTĚTE VÍCE
Kdy je oběd?

Materiály a metody. Práce probíhaly v letech 2011-2012.

Experimentální část práce byla provedena v parazitologické laboratoři Prikasp.ZNIVI a Republikové veterinární laboratoři. Výroba

pokusy a pozorování byly prováděny na farmách chovné farmy SPK-č. 3 „Ullubiyevka“ v okrese Gunibsky.

V experimentech bylo použito 31 kusů dobytka ve věku od 1 do 6 let spontánně infikovaných theilerií. Diagnóza theileriózy byla stanovena na základě výsledků epizootických, klinických a hematologických studií. Detekcí parazitů v lymfatických uzlinách a periferní krvi. Materiál pro studii byl následně odebírán každé dva dny po potvrzení diagnózy. Klinické a hematologické studie byly prováděny standardní metodou ve veterinární medicíně.

Pozorování pokusných zvířat bylo prováděno podle metod akceptovaných v klinické diagnostice.

Lék dac-5% byl podáván intramuskulárně v dávce 7 ml na 100 kg hmotnosti zvířete třikrát s intervalem 24 hodin. Metronidazol je antiprotozoální a antibakteriální léčivo (methyl-5-nitroimidazalyl-1-ethanol, 1 ml roztoku obsahuje 5 mg metronidazolu), pomocné látky: chlorid sodný, kyselina citronová (monohydrát), hydrogenfosforečnan sodný bezvodý, voda na injekci, použit intravenózně, v dávce 1 ml na 1 kg tělesné hmotnosti, 3-4krát, s intervalem 24 hodin, stejně jako symptomatická léčba. Účinnost léků byla kontrolována na základě kliniky a parazitární reakce před a po podání chemoterapeutických léků.

Výsledky a diskuse. Nedostatek spolehlivých chemoterapeutických léků pro léčbu zvířat s teileriózou výrazně brzdí řešení problému teileriózy v republice, která je pro toto onemocnění nepříznivá. Pro dosažení co největších léčebných výsledků je proto potřeba najít prostředky, které zmírňují průběh onemocnění, zlepšují léčebné metody a způsoby použití známých specifických chemoterapeutických léků.

V posledních letech se široce používá kombinovaná léčebná metoda založená na použití několika léků v různých kombinacích nemocným zvířatům.

Na znevýhodněných farmách republiky jsme testovali námi vyvinuté schéma, ošetřování nemocných zvířat probíhalo za podmínek přirozené infekce, s parazitickou reakcí – 11-13 parazitů ve 200 zorných polích. Klinicky se onemocnění projevovalo jednostranným zvětšením mízních uzlin, anémií viditelných sliznic a spojivek, zvýšenou teplotou od 40,5 do 41,60 C, vyčerpáním, sníženou chutí k jídlu a nedostatkem žvýkaček.

První den léčby: byl použit metronidazol intravenózně, v dávce 1 ml na 1 kg živé hmotnosti. Dac-5% v dávce 7ml/100kg intramuskulárně.

Druhý a třetí den léčby: metronidazol a dac ve stejných dávkách.

ČTĚTE VÍCE
Jaká je vůně protea?

Čtvrtý a pátý den: metronidazol – jak je uvedeno.

Spolu s tím byla použita symptomatická léčiva: Nitox-200 (dlouhodobě působící), v dávce 1 ml na 10 kg živé hmotnosti, intramuskulárně, 1krát s intervalem 72 hodin; chlorid sodný ve formě 10% roztoku, intravenózně, rychlostí 0,5 ml/kg živé hmotnosti, v prvních dnech onemocnění; kofein – 20%, 5-7 ml denně, subkutánně, každý den; vitamin Bi2 – 600 mg intramuskulárně a vitamin C 500-600 mg střídavě obden. Čemeřice 10-12 ml, syrovátka, mléko, odstředěné mléko, ráno a večer do uzdravení. Analgin 3 g perorálně.

Po průběhu léčby se parazitická reakce snížila na 1-2 parazity v zorném poli mikroskopu, teplota klesla na 38,80C. Z 31 se uzdravilo 29 zvířat (93,5 %).

Závěr. Metronidazol je účinný lék v léčbě theileriózy skotu, účinnost léku se zvyšuje při kombinaci s dac 5%.

Literatura: 1. Abdulmagomedov S.Sh., Rashidov A.A., Kabardiev S.Sh. // Veterinární bulletin. – 2002. – č. 5 – S. 43. 2. Abdulmagomedov S.Sh., Rashidov A.A., Karpuschenko K.A. //So články výroční konference věnované 80. výročí Dzhambulatova M.M. -2006.-T.2.- S.47. 3. Abdulmagomedov S.Sh., Rashidov A.A., Aliev A.D., Shamkhalov M.V. //So články Int. vědecko-praktické Konf. k 65. výročí vítězství ve druhé světové válce. Machačkala – 2010.- s. 273-274.

Komplexní metoda léčby dobytkatheileriózy. AbdulmagomedovS.Sh., Magomedov O.A., Bakrieva R.M., Aliyev A.Y.U., ShamhalovV. M., Magomedshapiev.GM Darbisheva MG 1SSJ Kaspický ZNIVI, Dagestánská republika Veterinární správa, Laboratoř vet. – sanit.

Shrnutí Teilerióza skotu je v Dagestánu široce rozšířena. Léčba ileriózy zvířat kombinací léků dac, metronidazol se symptomatickými prostředky zajistila uzdravení 96.6 % zvířat.

INVAZE KRYPTOSPORIDIE U SKOTU NA FARMÁCH OKRESU KUMTORKALI

Abdulmagomedov S.Sh. *, Nikitin V. F., Dudka N. S. **

GNU Pri-Caspian Zonal NIVI GNU All-Russian Research Institute of Helminthology pojmenovaný po. K.I. Skrjabin Ruská zemědělská akademie