Vysoce účinný antivirotikum Fosprenil je lék nové generace, který se doporučuje k léčbě a prevenci různých virových onemocnění u domácích zvířat.

Po výběru Fosprenilu pro léčebné účely je tedy v návodu k použití doporučeno používat jej při infekčních onemocněních, jako je psinka u psů, hepatitida a virová enteritida. Pro kočky bude Fosprenil nepostradatelný při léčbě kočičí chřipky, infekční peritonitidy a dalších virových onemocnění.

OBECNÁ INFORMACE
Obchodní název léku: Phosprenyl.
Mezinárodní nechráněný název: dvojsodná sůl polyprenolfosfátu.
Léková forma: injekční roztok.
Fosprenil obsahuje 1 mg disodné soli polyprenol fosfátu v 4 ml jako účinnou látku a glycerin, ethanol, Tween-80 a vodu na injekci jako pomocné látky.
Vzhled léku je průhledný nebo mírně opalescentní roztok, bezbarvý nebo se nažloutlým odstínem.
Doba použitelnosti léčivého přípravku při dodržení podmínek uchovávání je 2 roky od data výroby. Po otevření původního balení nelze lék skladovat.
Nepoužívejte Fosprenil po uplynutí doby použitelnosti.
Fosprenil se vyrábí balený v 10 ml a 50 ml skleněných lahvičkách příslušného objemu, uzavřených pryžovými zátkami vyztuženými hliníkovými uzávěry.
Lahvičky s léčivem jsou umístěny v kartonových obalech. Každá jednotka balení je dodávána s návodem k použití.
Fosprenil by měl být skladován v uzavřeném obalu výrobce, odděleně od potravin a krmiv, v suchu, chráněn před přímým slunečním zářením, při teplotě 4°C až 25°C.
Lék by měl být skladován mimo dosah dětí.
Nepoužitý léčivý přípravek se likviduje v souladu s požadavky legislativy.
Podmínky propuštění: bez lékařského předpisu veterináře.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Fosprenil je antivirotikum s imunomodulačními vlastnostmi.
Hydrogenfosforečnanová sůl polyprenolů, která je součástí léčiva, aktivuje přirozené systémy rezistence (baktericidní aktivitu krevního séra a fagocytózu), zvyšuje humorální imunitní odpověď na vakcíny, čímž zvyšuje odolnost organismu vůči infekcím a snižuje nemocnost. Hydrogenfosforečnanová sůl polyprenolů aktivuje metabolické procesy v buňkách a v souladu s tím zvyšuje přírůstek hmotnosti a zároveň snižuje náklady na krmivo. Dinatriumfosfátová sůl polyprenolů má antivirovou aktivitu proti paramyxoviru, orthomyxoviru, togavirům, herpesvirům, koronavirům a některým dalším virům. Po parenterálním podání se dvojsodná sůl polyprenolfosfátu dostává do krevního oběhu zvířete, hromadí se především v tkáních jater, sleziny a reprodukčních orgánů, maximální koncentrace dosahuje po 0,5-3 hodinách a zůstává na terapeutické úrovni po dobu 10-16 hodin. Z těla se vylučuje především stolicí a močí.
Z hlediska míry působení na organismus je Fosprenil klasifikován jako málo nebezpečná látka (třída nebezpečnosti 4 dle GOST 12.1.007-76), v doporučených dávkách nemá lokálně dráždivý, alergenní, embryotoxický, teratogenní nebo karcinogenní účinek.

ČTĚTE VÍCE
Jak mock pomeranč voní?

POSTUP APLIKACE
Fosprenil se používá u zemědělských zvířat, domácích zvířat, kožešinových zvířat a drůbeže ke stimulaci nespecifické rezistence, k prevenci a léčbě virových infekcí, posílení imunitní odpovědi na aplikaci vakcíny, snížení nemocnosti a zvýšení přírůstku hmotnosti u zvířat a drůbeže.
Kontraindikací užívání léku je zvýšená individuální citlivost zvířat a ptáků na složky Fosprenilu.
Lék lze použít různými způsoby: intramuskulárně, subkutánně, intravenózně (u koní a užitkových zvířat) nebo perorálně.
Léčba přípravkem Fosprenil by měla být zahájena co nejdříve po nástupu klinických příznaků onemocnění. Terapie je nejúčinnější v prodromálním období. U virových infekcí je nutné Fosprenil kombinovat se symptomatickou a patogenetickou terapií, zejména u těžkých a komplikovaných forem infekcí. V závažných případech onemocnění se doporučuje zdvojnásobit terapeutickou dávku Fosprenilu. Léčba se zastaví 2-3 dny po vymizení hlavních příznaků onemocnění. V případě potřeby lze předepsat opakované léčebné cykly.
Při léčbě virových infekcí malých domácích zvířat se Fosprenil předepisuje po dobu 5-7 dnů v dávkách (ml / kg) uvedených v tabulce 1.